logo

Bildung Society

Bildung Society selecteert in samenwerking met maatschappelijke organisaties jaarlijks projecten waarbij groepen studenten afkomstig van het MBO, HBO en WO gezamenlijk met diverse thematiek aan de slag gaan teneinde sociale cohesie te stimuleren en het leervermogen onderling te vergroten.

Uitgangspunten projecten Bildung Society:

– Bildung Society ontwikkelt programma’s waarbij sprake is van een combinatie van
MBO, HBO en WO-studenten;
– Draagt zorg voor diversiteit;
– Laat Alumni meebouwen aan projecten;
– Fungeert als podium voor talenten;
– Creëert onderwijs op lokaal niveau;
– Verbindt werelden middels de inzet van experts en het bedrijfsleven;
– Creëert laagdrempelige ontwikkelingsmogelijkheden binnen projecten;
– Studenten hebben zelf eigenaarschap over het project;
– Projecten worden bottum-up georganiseerd;
– Projecten fungeren als blue print;
– Doe-mentaliteit geldt als voorwaarde;
– Het dient verbinding en vriendschappen te bevorderen.

Meer weten? Neem contact met ons op.

Durk Gardenier
durk@debildungacademie.nl
06-14058573