ANBI-status

De Bildung Academie is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat De Bildung Academie zich voor tenminste 90% inzet voor het algemeen nut. Dit levert enkele belastingvoordelen op wat betreft schenkingen, erven en donaties.

Statutaire gegevens

Stichting De Bildung Academie
KvK-nummer: 62728954
RSIN/fiscaal nummer: 854933992
BTW-nummer: 854933992B01

Contactgegevens

Stichting De Bildung Academie
Moleneind 40
1241 NH Kortenhoef

T: +31 6 4358 5085
E: info@debildungacademie.nl
W: www.debildungacademie.nl

Doelstelling

Onze toekomst is een open vraag. Polarisatie, klimaatverandering, digitalisering en vele andere vraagstukken van deze tijd dagen de studenten van nu uit tot innovatie. Maar alleen met wetenschappelijke kennis en analytisch denkvermogen komen we er niet.

De Bildung Academie gelooft dat onze samenleving bewuste, creatieve en ondernemende mensen nodig heeft. Mensen die hun volledige potentieel willen ontwikkelen. Wij bieden een onderwijsomgeving waarin je samen met anderen tot bloei komt. Innovatieve onderwijsmethoden stimuleren je om eigenaar te worden van jouw persoonlijke ontwikkeling. Interdisciplinaire projecten dagen je uit om de grenzen van je comfortzone te overstijgen. Docenten en medestudenten inspireren je om vanuit jouw kracht de wereld van nu in te stappen en de toekomst te gaan maken. De Bildung Academie bereidt de student daadwerkelijk voor op de complexiteit van vandaag en morgen.

Bestuurssamenstelling

De Bildung Academie heeft één bij wet vastgesteld orgaan: het stichtingsbestuur. Het bestuur bestaat uit Em. prof. mr. Eugène Sutorius, mr. Lida Moll-Doyer en Sietse de Kok.

Daarnaast kent De Bildung Academie een kernteam, dat verantwoordelijk is voor het dagelijks reilen en zeilen van de academie, en een DenkTank, die adviseert en verbanden legt. De samenstellingen van beide organen zijn hier te vinden.

Beloningen

Het stichtingsbestuur ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder bij De Bildung Academie. De bestuursleden kunnen enkel reeds gemaakte onkosten declareren bij De Bildung Academie. Indien bestuursleden in een andere functie werkzaamheden verrichten, is het mogelijk dat hier wel een afzonderlijke beloning tegenover staat. Deze is altijd gelijk aan beloningen voor niet-bestuursleden.

De DenkTank ontvangt geen beloning voor hun werkzaamheden voor De Bildung Academie. Zij kunnen enkel reeds gemaakte onkosten declareren bij De Bildung Academie.

Het kernteam is in loondienst bij Stichting De Bildung Academie. Op dit moment staat dit gelijk aan het wettelijk minimumloon. Indien in de toekomst wordt afgestapt van het wettelijk minimum, zal het salaris conform de wettelijke salarisschalen voor wetenschappelijke onderwijs worden bepaald.

Overige personeel/bouwers van De Bildung Academie wordt aangenomen op basis van een 0-uren contract of gecontracteerd door middel van ‘overeenkomst van opdracht’. Enige vergoeding hierin zal altijd voldoen aan bovenstaande salarisschalen.

Verslag van activiteiten en financieel beleid

De activiteiten van De Bildung Academie en het financieel beleid zijn te vinden in onze jaarverslagen.

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2015