De Bildungflow

landing-stage-sea-holiday-vacation

START:
10/02/2017
DURATION:
6 maanden

Categories

De Bildungflow

Wat is de bildungflow?

De Bildung Academie wil een inspirerende ruimte creëren voor ontmoetingen tussen studenten en leermeesters, een veilige ruimte voor zelfreflectie en experiment en een uitdagende ruimte waarin de student geprikkeld wordt om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen leerproces. Deze cultuur van bewustwording krijgt expliciet aandacht binnen modules, maar ook in een module-overstijgende onderwijslijn die wij de bildungflow noemen. In de bildungflow ontvangen studenten diverse trainingen in module-relevante vaardigheden, zoals feedback geven en ontvangen. Daarnaast wordt er zorgvuldig stilgestaan bij de persoonlijke ontwikkeling van elke student: hoe zie en ervaar ik mijzelf, mijn omgeving en de relatie tussen beide? Wat zijn mijn persoonlijke uitdagingen? Verder wordt er in workshops gereflecteerd op en gewerkt aan de groepsdynamiek.

Het kennismakingsweekend

Het semester begint met het kennismakingsweekend. Tijdens dit inspirerende en intensieve weekend ontmoeten de kersverse bildungsstudenten elkaar en zichzelf op een locatie buiten Amsterdam.

De introweek

Het onderwijsprogramma op De Bildung Academie begint met een plenaire introductieweek. Daarin maken de nieuwe studenten kennis met de bouwers van de academie en vinden de eerste workshops en colleges rond persoonlijke ontwikkeling en groepsdynamiek plaats. Waar sta je nu en wat zijn je doelstellingen voor het komende bildungssemester? Welke waarden hebben we als groep? Ook gaan de vaardigheidstrainingen van start: hoe maak je optimaal gebruik van gesproken en geschreven taal?

Tijdens de domeinen

Door de modules heen zijn er momenten waarop je met de Bildungflow samenkomt. Hierin doe je opdrachten op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, groepsdynamiek en reflecteer je op je eigen leerdoelen.

De outroweek

In de outroweek aan het einde van het semester kijken we terug op je groei en blikken vooruit op je mogelijkheden. Studenten ontvangen hier uitgebreide feedback van elkaar en van docenten en begeleiders en beginnen met het toepassen van hun kennis en ervaring in de wereld buiten de academie. Hoe wil je je ontwikkeling voortzetten? Kan en wil je jouw opgedane inzichten en vaardigheden inzetten voor de samenleving?

 

Ontwikkeling van de kritisch-analytische, empathische, ethische en expressieve kerncompetentie

Integratie van theorie en praktijk

Interdisciplinaire aanpak

Materialisatie van het geleerde

TOP