Geld

black-and-white-people-bar-men

De module Geld vangt aan met de vraag ‘wat is de oorsprong van geld?’, zijn de munten en biljetten waar wij vandaag de dag mee betalen de voortvloeisels van schelpen en edelmetalen die vroeger als ruilmiddel werden gebruikt, of kent geld een hele andere geschiedenis?

START:
03/04/2017
DURATION:
6 weken

Address

De Bildung Academie   View map

 Deze module gaat over de oorsprong en de geschiedenis van geld en de ethische vragen die geld oproept. Hoe komt het dat geld zo’n belangrijke rol speelt in onze maatschappij? Valt iedere waarde in geld uit te drukken? Ook wordt via de psychologie nagegaan wat geld met ons doet en hoe het is om er veel of juist weinig van te hebben. De complexe processen van het bancaire systeem worden ontleed en de financiële crisis wordt nader bekeken.

Studenten ontwikkelen hun financiële geletterdheid door colleges te volgen en bankiers te interviewen. In experimenten ondervinden ze hoe er wordt gehandeld op de beurs en hoe geld en macht met elkaar samenhangen.
Betrokken meesters zijn onder andere prof. dr. Paul Cobben, Tom Duin, prof. dr. Alexander Rinnooy Kan, Martijn-Jeroen van der Linden, dr. Piet Moerland en dr. Aloy Soppe.

geld

Ontwikkeling van de kritisch-analytische, empathische, ethische en expressieve kerncompetentie

Integratie van theorie en praktijk

Interdisciplinaire aanpak

Materialisatie van het geleerde

TOP