Digitalisering

nature-laptop-outside-macbook copy

Binnen deze module duiken we diep in een wereld waar wij dagelijks mee in contact komen en die steeds meer invloed op ons leven lijkt te hebben: de digitale wereld.

START:
22/05/2017
DURATION:
6 weken

Address

De Bildung Academie   View map

Digitale technologie is een integraal deel van het moderne leven geworden. Maar waaruit is de digitale wereld eigenlijk opgebouwd en aan welke wetten is ze gebonden?

In deze module leren de studenten zich te verhouden tot de digitale transitie die de samenleving op dit moment doormaakt en staan ze stil bij de vorm en inrichting van ons nieuwe virtuele thuis. Ze ervaren de mogelijkheden die digitale technologie ons biedt, maar lopen ook de gevaren van digitalisering tegen het lijf. Studenten gaan hun eigen digitale sporen na en reflecteren op de principes en geschiedenis van data-uitwisseling. Er komen vragen aan bod over het effect van Google op de waarde van kennis, over privacy en zichtbaarheid, over de invloed van digitalisering op maatschappelijke instituties en persoonlijke levens, en over de ingrijpende transformatie van de gezondheidszorg die nog in ons leven zal plaatsvinden.
Betrokken meesters zijn onder andere dr. Albert Benschop, prof. dr. Mark Deuze, Marjolein Lanzing MA MSc, Egge van der Poel PhD, Mounir Samuel MSc, dr. Marlies Schijven en Hans Schnitzler.

 

digitalisering

Ontwikkeling van de kritisch-analytische, empathische, ethische en expressieve kerncompetentie

Integratie van theorie en praktijk

Interdisciplinaire aanpak

Materialisatie van het geleerde

TOP