Identiteit

Processed with VSCOcam with hb2 preset

De Bildung Academie belooft een academisch platform voor zelfontplooiing, maar wat is dat ‘zelf’ dat je kunt ontplooien eigenlijk?

START:
20/02/2017
DURATION:
6 weken

Address

De Bildung Academie   View map

Categories

Ik & de Ander

Wie ben ik? Wie is de ander? Wat is identiteit? In deze module verkennen studenten uiteenlopende antwoorden op die vragen. In vijf weken worden thema’s als imago en identiteitscrisis, intersubjectiviteit en authenticiteit behandeld vanuit filosofisch, psychologisch en biologisch perspectief, maar ook vanuit de praktijk. In een verzorgingshuis zien studenten wat dementie met mensen doet en in theaterlessen experimenteren ze met waarachtigheid en ongeveinsde leugens.

Elke student verwerkt zijn inzichten in een onderzoek naar de identiteit van een medestudent en in een materialiserend project. Studenten hebben bijvoorbeeld bijgedragen aan het Brainwash Festival, het tv-programma Duivelse Dilemma’s en de dagbesteding van verzorgingshuis Warm Thuis.
Betrokken meesters zijn onder andere prof. dr. Joep Dohmen, prof. dr. Joachim Duyndam, Boris van der Ham, dr. Bert Keizer, Reine Rek en Aynouk Tan.

 

identiteit

Ontwikkeling van de kritisch-analytische, empathische, ethische en expressieve kerncompetentie

Integratie van theorie en praktijk

Interdisciplinaire aanpak

Materialisatie van het geleerde

TOP