Rebellie

photo_26894_20130809

Bildung kan je niet ontvangen, je moet het halen. Bildung moet je doen. Maar is 'doen' nog zo simpel in de huidige tijd?

START:
20/02/2017
DURATION:
6 weken

Categories

Ik & de Ander

Hoe sta jij in de wereld? Wat is je rol, je ideologie en je impact? Kan jij iets veranderen, of kan je slechts volgen? En hoe vindt verandering plaats?

Deze vragen worden gesteld in de module Rebellie. In de module zoeken we naar jouw plek in de maatschappij. Dit begint natuurlijk bij jezelf, en wie je bent. Je kan jezelf echter niet onderzoeken zonder de invloed van anderen mee te nemen. Dus onderzoek je jezelf in samenhang met de mensen om je heen. Vervolgens onderzoek je je generatie, en de samenleving om je heen. Hoe verhoud jij je hiertoe? En dan komt de vraag of je verandering of verbetering wil zien, en hoe doe je dat dan? Kunnen we nog positie innemen in de grote complexe wereld om ons heen? En heeft het wel zin?

Al deze vragen leiden naar de materialisatie toe, waarin jij een ‘daad’ gaat doen om je plek in de maatschappij in te nemen. Ga je rebelleren, of juist verzoenen?

vacature-rebellie

Ontwikkeling van de kritisch-analytische, empathische, ethische en expressieve kerncompetentie

Integratie van theorie en praktijk

Interdisciplinaire aanpak

Materialisatie van het geleerde

TOP