Religie en spiritualiteit

Christ the Redeemer, Rio de Janeiro

START:
03/04/2017
DURATION:
6 weken

De module religie en spiritualiteit is een kwestie van leven en dood. Waarom besta ik en hoe ga ik om met mijn eigen einde? Is er leven voor religie nadat Nietzsche God voor dood verklaarde? Studenten onderzoeken de oorsprong van spiritualiteit en gaan de straat op om religie aan het werk te zien. Door vieringen te beleven, mindfulness te oefenen, naar verhalen te luisteren en in gesprek te gaan met de ander doen ze inzicht op in de rol die religie en spiritualiteit voor hen hebben in de 21ste eeuw.

religie

Ontwikkeling van de kritisch-analytische, empathische, ethische en expressieve kerncompetentie

Integratie van theorie en praktijk

Interdisciplinaire aanpak

Materialisatie van het geleerde

TOP