Overtuigingskracht

man-person-suit-united-states-of-america

Het ontwikkelen van deze vaardigheden zal continu onderhevig zijn aan reflectie, want het verbeteren van overtuigingsvaardigheden dient actief te worden bevraagd.

START:
20/02/2017
DURATION:
6 weken

Address

De Bildung Academie   View map

Categories

Ik & de Ander

Reclames, verkiezingscampagnes, een flirt in de kroeg… Het leven is vol met situaties waarin wordt getracht ons van iets te overtuigen. In deze module leert de student wat overtuigingskracht is, welke ethische vragen ermee gepaard gaan en hoe je een overtuigend mens wordt.

Studenten analyseren speeches en gesprekken, verdiepen zich in de klassieke retorica en onderzoeken de psychologische dimensie van persuasie. Ook oefenen ze zich in het houden van redevoeringen en het schrijven van columns, ontvangen ze workshops in luistervaardigheid en krijgen ze trainingen over hoe ze hun stem en lichaam retorisch kunnen inzetten. Zo ontdek je als student geleidelijk welke psychologische processen er schuilen achter het overtuigen van jezelf, de ander en het publiek.
Betrokken meesters zijn onder andere mr. Willem Anker, mr. Tanja Jadnanansing, Frances Sanders, drs. Sheila Sitalsing, Clairy Polak en prof. mr. Eugène Sutorius

overtuigingskracht

Ontwikkeling van de kritisch-analytische, empathische, ethische en expressieve kerncompetentie

Integratie van theorie en praktijk

Interdisciplinaire aanpak

Materialisatie van het geleerde

TOP