Spullen

4444576795_108f15ae9e_b

START:
22/05/2017
DURATION:
6 weken

Deze module zoomt in op ambacht en technologie, op marktwerking en consumentisme, op eigendomsrecht en de schoonheid van het vergankelijke. Studenten ondergaan experimenten om hun eigen afhankelijkheid van spullen te ervaren en volgen het pad van boom naar vuilnisbelt. De module begint met grondstoffen en traditionele productieketens en eindigt bij alternatieve routes voor spullen: we nemen bijvoorbeeld jonge ondernemingen als AirBNB en Uber onder de loep om de opkomende sharing economy te bespreken. Ook leren we hoe andere culturen met spullen omgaan, door onder andere Marie Kondo’s Japanse kunst van het opruimen te bestuderen. Spullen: wat doen we ermee en wat doen ze met ons?

spullen

 

Leave a Reply

Ontwikkeling van de kritisch-analytische, empathische, ethische en expressieve kerncompetentie

Integratie van theorie en praktijk

Interdisciplinaire aanpak

Materialisatie van het geleerde

TOP