logo

Bildung kalender

Op deze pagina treft u een overzicht van aankomende programma's en evenementen

21apr2018

Me, Myself and AI (maandelijks)

Kunstmatige Intelligentie (A.I., oftewel Artificial Intelligence) is o-ve-ral. Het bestaat al sinds de start van ons computertijdperk, maar nu groeit A.I. als onkruid. Het zit in je telefoon, in het stoplicht, in hoe je een bericht ontvangt of een pakketje besteld. Steeds meer facetten in onze samenleving worden beïnvloed door de intelligentie die wij als mens hebben ontwikkeld, zoals verkiezingen, de beurs of de media. Dit lijkt soms misschien ver van je af te staan, maar heeft het eigenlijk invloed op jouw bestaan? Jouw manier van (samen)leven? Hoe verhoud jij je tot deze ontwikkelingen? Ja jij! Jouw digitale wereld verweeft zich eveneens met ‘de échte wereld’ en beïnvloedt de dingen die je doet en denkt. Alle technologie – een boek, je fiets en je mobiel – zou je kunnen zien als een extensie van jezelf. Je kunt er méér mee dan zonder, maar geeft het je vooral vrijheid of stuurt het je ook in een bepaalde richting? Weet je tot hoever de invloed van A.I reikt? Hoe afhankelijk ben je van je technologische middelen? En misschien nog belangrijker: waar wil je eigenlijk heen?

Meer informatie

07mei2018

Leertraject voor organisatie & professional (maandelijks)

Leren doe je een leven lang. Ook binnen een organisatie. Vanuit de bekwame onderwijskennis biedt De Bildung Academie leertrajecten aan voor organisaties. Enerzijds om werknemers te bekrachtigen in wie ze zijn en welke rol ze vervullen binnen de organisatie. Anderzijds om het lerende vermogen binnen de werkcultuur te bestendigen waardoor verantwoordelijkheid en motivatie onder werknemers zal toenemen. Bij een leertraject van De Bildung Academie staat relatie centraal. De verbinding met de eigen persoonlijke ontwikkeling, die binnen de organisatie gevonden kan worden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de verbinding tussen werknemers en de relatie met de organisatie en het gemeenschappelijke gedachtegoed of ideaal. Ruimte creëren voor relatie creëert meer gemotiveerde werknemers die uiteindelijk efficiënter hun werk kunnen en zullen doen.

Meer informatie

16mei2018

A Broader Mind - Vrije Universiteit Amsterdam

Onze toekomst is een open vraag. Terwijl steeds meer mensen worstelen met hun kijk op de wereld, dagen urgente vraagstukken als polarisatie, klimaatverandering en digitalisering ons uit tot innovatieve oplossingen. Alleen met wetenschappelijke kennis, analytisch denkvermogen en klassieke onderwijsmethoden komen we er niet. Vanuit studenten, onderwijsinstellingen, de samenleving en de arbeidsmarkt klinkt een roep om onderwijs dat ons beter leert omgaan met onszelf en een wereld in transitie. Een roep om mensen die verder kijken dan hun eigen belang en in staat zijn om persoonlijke en maatschappelijke ambities waar te maken. Om leiders die niet voor zichzelf gaan, maar van zichzelf uitgaan.

Meer informatie

21mei2018

Bildung Beraad (maandelijks)

Onderwijsvernieuwing is complex. Initiatief nemen en daadwerkelijk vernieuwen is niet altijd mogelijk vanwege gebrek aan tijd, ontoereikende bevoegdheden en een ´systeem´ welke beperkt faciliteert. Dit roept vragen op in hoeverre er ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe ideeën en hoe dit te converteren naar praktisch handelingsperspectief. De Bildung Academie biedt daarom nu de mogelijkheid om met bildungsgezinden in beraad te gaan en de genoemde complexiteit onder de loep te nemen. Welke rol speelt de docent, de student, de bestuurder, de wet en de samenleving? En hoe spelen deze krachten op elkaar in? Hoe beweegt u zich tussen al deze actoren?

Meer informatie

22mei2018

Materialisatie avondbildung

Op 22 mei delen de deelnemers van de tweede lichting Avondbildung hun materialisatie. Een kroon op het proces wat zij in de afgelopen twaalf weken hebben doorlopen door te onderzoeken hoe zij zich verhouden tot de wereld van nu. 

Meer informatie

23 - 23mei2018

Materialisatie Bildung voor Docenten

Op 23 mei vindt de materialisatie plaats van de tweede lichting van Bildung voor Docenten. Negen onderwijspioniers uit het PO, VO en WO zijn zeven sessies lang van februari tot en met mei het avontuur aangegaan en hebben zich ondergedompeld in innovatief onderwijs, Bildung, Deep Democracy en de eigen rol als docent.

Meer informatie

31aug2018

Bildung Jaarprogramma

We leven in een snel veranderende wereld. We hebben een nieuw soort onderwijs nodig om ons voor te bereiden op deze complexe tijden. Onderwijs over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Ontdek wat jou motiveert. Leer van kunstenaars en wetenschappers, activisten en bankiers. En ontwikkel de moed om jouw academische kennis om te zetten in concrete actie.

Meer informatie

03sep2018

Liefde

Wat is liefde? Dit is misschien wel een van de moeilijkste vragen ooit gesteld. Is liefde alleen voelbaar in een romantische relatie? Kun je liefde ervaren in je werk of in de natuur? Hoe staat het eigenlijk met jouw zelfliefde? In deze module gaan we samen op onderzoek. Dit doen we vanuit verschillende invalshoeken. We kijken wat het maatschappelijke beeld van liefde is vanuit een cultureel-historisch perspectief. We onderzoeken vervolgens wat wij eigenlijk zelf zien als ‘goede liefde’ en hoe we hier vorm aan (kunnen) geven. Zijn deze beelden die we hebben wel realistisch en haalbaar? Wat zijn eigenlijk onze eigen valkuilen in een romantische relatie? Daarnaast staan we in deze module ook stil bij andere vormen van liefde. Zo onderzoeken we thema’s als liefde en werk, liefde en natuur, liefde en het grote geheel en zelfliefde.

Meer informatie

29sep2018

Avondbildung: een wereld van verschil

In een tijd waarin werk flexibel wordt, liefdesbrieven digitaal zijn, Facebook alles van je weet, je voor je gevoel geleefd kan worden, zorgeloos van vlees genieten onethisch is en jij jouw weg probeert te vinden in een snel veranderende wereld is een bewuste en actieve levenshouding belangrijk! De Bildung Academie biedt jou een open en inspirerende context om middels prikkeling met verschillende maatschappelijke thema’s jouw positie en binnen deze hedendaagse maatschappij te verkennen én om dit om te zetten in een basis voor een ondernemende houding. Avondbildung is al het moois van bildungonderwijs, gemakkelijk in de avond. Zo is het makkelijk te combineren met werk en/of studie. Avondbildung de plek voor verbredend en verdiepend onderwijs met de bijzondere combinatie tussen persoonlijke vorming en maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef.

Meer informatie

10okt2018

Bildung voor docenten: Open traject najaar 2018 - voorjaar 2019

Er wordt veel gesproken over het belang van Bildung in het onderwijs, maar Bildung: hoe doe je dat eigenlijk? Hoe draag jij bij aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van jouw leerlingen of studenten? Hoe vind je de juiste balans tussen sturing en eigenaarschap? Hoe krijg jij de leerling of student in een intrinsiek gemotiveerde, actieve houding?

Meer informatie

11dec2018

Eindpresentatie: Bottom-up onderwijsvernieuwing

Wij nodigen u van harte uit voor de materialisatiepresentaties van studenten uit het honoursvak “Vorming in vloeibare tijden” - een samenwerking tussen de VU & De Bildung Academie.

bij Vrije Universiteit (KC-07 VU – Hoofdgebouw)

Meer informatie

24jan2019

Wat kan 'bildung' voor u en uw organisatie betekenen? Ontdek het nu!

Wat kan bildung voor u en uw organisatie betekenen? Ontdek het tijdens onze interactieve informatieavond op 14 januari 2019!

Meer informatie

12feb2019

Open avond

Deze open avond staat in teken van het Bildung masterjaar 2019/2020. Je kan dan al je vragen stellen en kennis maken met De Bildung Academie en andere geïnteresseerden!

Meer informatie