Koen Wessels

Ontwerpers - 3 (1)

Koen Wessels

Initiatiefnemer & Ontwerper

Ik ben één van de initiatiefnemers van De Bildung Academie, bewegingswetenschapper en onderwijskundige. Ik heb mij veelvuldig bezig gehouden met het ontwikkelen van bildungsvisie- en didactiek. Als docent en ontwikkelaar heb ik aan De Bildung Academie een speciale interesse ontwikkeld voor groepsdynamiek, persoonlijke reflectie, en het spanningsveld tussen wens en realiteit.

Mijn zoektocht naar goed onderwijs heb ik tevens gematerialiseerd in de vorm van een boek, getiteld Dan maken wij ons onderwijs zelf wel – een bildungsvisie. Als ontwerper van De Bildung Ontwerpschool zet ik deze zoektocht graag samen met u voort. Ik zet mij graag in voor onderwijs waarin de hele mens wordt uitgedaagd zich te ontwikkelen. Persoonlijk, maatschappelijk betrokken en realistisch.

Ontwikkeling van de kritisch-analytische, empathische, ethische en expressieve kerncompetentie

Integratie van theorie en praktijk

Interdisciplinaire aanpak

Materialisatie van het geleerde

TOP