Koen Wessels

Ontwerpers - 3 (1)

Koen Wessels

Coördinator en trainer

Veel van de mooie momenten die ik heb meegemaakt bij De Bildung Academie, waren ongepland, ontstonden in de omgang met wat zich aandiende in het moment. Zoals een diep, intiem gesprek over de dood met een groepje studenten na het overlijden van een familielid van hun medestudent. Intuïtief inspelen op dat wat zich aandient in het moment, dat kun je niet plannen, dat vraagt er soms zelfs om om het geplande niet te doen. Dat vraagt moed, dat is kwetsbaar, dat kun je alleen maar doen vanuit jezelf. Zit daar een sleutel naar goed docentschap? Zijn we dat verleerd in een tijd van lineaire leerdoelen en meten is weten?

Ontwikkeling van de kritisch-analytische, empathische, ethische en expressieve kerncompetentie

Integratie van theorie en praktijk

Interdisciplinaire aanpak

Materialisatie van het geleerde

TOP