Ynte Bakhuizen

Ontwerpers - 1

Ynte Bakhuizen

Initiatiefnemer & Ontwerper

Ik ben één van de initiatiefnemers van De Bildung Academie en bestuurskundige. Momenteel houd ik me voornamelijk bezig met de strategie van de academie en externe contacten met overheid, politiek en onderwijsinstellingen.

Vanuit daar ben ik ook ontwerper geworden van en bij De Bildung Ontwerpschool. Ik ben nieuwsgierig, zet me vol in voor gelijke kansen vanuit de wens naar ruimere barmhartigheid en voel me verantwoordelijk voor het creëren van realistisch optimisme. Als ontwerper breng ik dit én meer heel graag mee in een samenwerking om persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef de juiste plek te geven binnen het onderwijs in Nederland.

Ontwikkeling van de kritisch-analytische, empathische, ethische en expressieve kerncompetentie

Integratie van theorie en praktijk

Interdisciplinaire aanpak

Materialisatie van het geleerde

TOP