Bildungsidealen 

Onze toekomst is een open vraag. Globalisering, klimaatverandering, bevolkingsgroei, digitalisering, migratie en de vele andere vraagstukken van deze tijd dagen de studenten van nu uit tot innovatie. Maar alleen met wetenschappelijke kennis en analytisch denkvermogen komen we er niet. We hebben empathie, verbeeldingskracht en een sterk moreel besef nodig.

De Bildung Academie is ontstaan uit een verlangen naar een onderwijsomgeving waarin persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling centraal staan. We stellen de belangrijke vragen. Wat kan ik betekenen voor mezelf? En hoeveel voor een ander? Welke zin geef ik aan mijn leven? Hoe verandert de maatschappij en wat draag ik bij? Een leeromgeving zoals de echte wereld – dat is Bildung op onze academie.

 

Bildungsonderwijs  

De Bildung Academie is een platform voor ontmoeting tussen studenten en meesters. Hoogleraren, professionals, coaches en kunstenaars zetten studenten in interdisciplinaire modules en de module-overstijgende bildungflow aan tot nadenken en tot plezier in het leren. Behalve studenten intellectueel te prikkelen, stimuleert De Bildung Academie bovendien om door ervaring wijs te worden. Excursies, projecten en trainingen laten de student ondervinden hoe theorie en praktijk samenhangen. De kennis en ervaring die studenten opdoen, passen ze toe door elke module af te sluiten met een materialisatie: een wetenschappelijk, commercieel of kunstzinnig project dat bijvoorbeeld wordt uitgevoerd op een school, in een bedrijf, een buurthuis of theater. Zo faciliteren we behalve de ontwikkeling van kritisch denkvermogen ook de ontplooiing van expressiviteit, inlevingsvermogen en ethisch bewustzijn. 

 

  Nu Inschrijven