Bildungflow 

De Bildung Academie biedt een samenhangend, fulltime onderwijsprogramma van een half jaar. Het semester begint met een kennismakingsweekend en een introductieweek. Hierin leer je je medestudenten kennen en onderzoek je wat jouw leerdoelen zijn voor het semester. Verder begin je met het aanleren van belangrijke vaardigheden, zoals het geven en ontvangen van feedback, hoe groepsdynamiek werkt en hoe je jezelf goed kunt uitdrukken. Deze momenten, dat alle studenten samen werken aan hun bildungsproces noemen wij de ‘bildungflow’.

Na de introductieweek begin je aan de domeinen. Er zijn drie domeinen, die alledrie 6 weken duren. In een domein kies je telkens één module uit, die je gedurende die 6 weken volgt. Tijdens de domeinen zijn er meerdere momenten waarop alle studenten samen komen voor module overstijgende workshops en trainingen. Hierin geef je richting aan je persoonlijke ontwikkeling en ga je verder met het oefenen van bovenstaande vaardigheden.

 

Ik & de ander

In het eerste domein, Ik & de ander, sta je stil bij jouw identiteit en de rol van de ander hierin. In alle modules van Ik & de ander komen vragen aan bod over wie je bent, wat je drijft en hoe je je verhoudt tot de mensen om je heen. In deze 6 weken krijg je een beter begrip van de module die je hebt gekozen, ga je oefenen met relevante vaardigheden voor die module en ga je aan de slag met je eerste materialisatie. Materialiseren betekent dat je de theorie die je hebt geleerd en de ervaringen die je hebt opgedaan gaat overbrengen naar de praktijk. Per module kan de exacte vorm van de materialisatie verschillen.

Kijk hier voor meer informatie over de modules:

De Erfschat

Binnen het tweede domein, De Erfschat, maak je kennis met de systemen die onze maatschappij structureren. In elke module van De Erfschat analyseer en ervaar je een dominant systeem vanuit verschillende perspectieven. Belangrijk voor dit domein is het contrapunt; het organiseren van je eigen tegenspraak. Dus als een gastmeester op maandag vertelt over alles wat fout is aan een bepaald systeem, komt er vrijdag een gastmeester die het systeem juist de hemel in prijst. Tijdens de module voer je ook je tweede materialisatie uit.

Kijk hier voor meer informatie over de modules:

Transitie

In de modules in het derde domein, Transitie, formuleer je jouw eigen antwoord op de uitdagingen van onze tijd. Hoe ga ik om met digitalisering, milieukwesties, consumentisme en migratie? Hoe blijf ik ‘thuis’ in een wereld die steeds complexer lijkt te worden? In elk van de modules ben je bezig met de grote vraagstukken van nu. Verder zal er meer tijd zal voor je derde en laatste materialisatie. Hierin kan je zelf eigenaarschap nemen over je eigen vorming, jezelf uitdagen en een groot project in de praktijk brengen.