De Bildung Academie staat voor onderwijsvernieuwing. Wij willen het onderwijs in Nederland op grote schaal verbeteren. Om dit te realiseren doen we meer dan alleen ons eigen onderwijs aanbieden. Om bildungsonderwijs zo breed mogelijk te verspreiden gaan we samenwerkingen aan met onderwijsinstellingen door heel Nederland.

 

Wij geloven in onderwijs waarin de intrinsieke motivatie van de student wordt gestimuleerd. Onderwijs waarin de studenten zichzelf tegenkomen, zelfbewuster worden, samenwerken en hun krachten leren vinden en ontplooien. Onderwijs waarin de student zich bewust verhoudt tot zichzelf en de wereld waarin hij leeft.

Deelt u deze visie?

Samenwerkingsmogelijkheden