Op De Bildung Academie vinden wij het belangrijk om in het onderwijs actief de verbinding met de buitenwereld op te zoeken. Wat is de maatschappij waarin we leven? Welke rol hebben wij in die maatschappij? Wie leven daar nog meer? Hoe verhouden de mensen die daar leven zich tot elkaar? Wat voor bijdrage kunnen wij aan die maatschappij leveren? Dit zijn belangrijke vragen die wij graag samen met u oppakken. Door de krachten te bundelen, kunnen onze studenten elkaar ontmoeten en de samenwerking aangaan in diverse (maatschappelijke) studieprojecten.
 

Neem contact op  

 

Voorbeeld: Over bruggen in Amsterdam

Screen Shot 2017-03-06 at 16.54.36

In februari 2017 is het unieke project ‘Over bruggen in Amsterdam’ van start gegaan. Verbinding tussen MBO, HBO en WO studenten staat centraal. Studenten van De Bildung Academie werken een semester lang samen met studenten van het ROC van Amsterdam West en de Hogeschool van Amsterdam. Zij proberen de polarisatie en segregatie die het debat kleuren en de verbinding belemmeren te doorbreken door samen een inclusief festival te organiseren. Gemeente Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, Lola Luid, Bijlmer Parktheater, Club Air en CREA ondersteunen dit initiatief.