Met ruim twee jaar ervaring in het ontwikkelen en aanbieden van bildungsonderwijs op zak willen wij andere onderwijsinstellingen graag helpen in het (door)ontwikkelen van hun eigen onderwijs. Dit kunnen wij doen door als externe partij advies te geven aan onderwijsontwikkelaars of door in een cocreërende rol samen aan de tekentafel te gaan zitten.

De expertise van onze ontwerpers is hierbij allereerst onderwijsinhoudelijk. Hoe ziet goed bildungsonderwijs eruit? Wat voor leerdoelen passen erbij? Wie zijn hierbij betrokken? Wat vraagt het van een docent? Waar vindt het plaats? Wat voor lesinhoud past erbij, wat voor methodieken, en wat voor structuur? Wat voor onderwijscultuur vraagt het en hoe kan daar een positieve bijdrage aan worden geleverd? Welke valkuilen zijn er?

De expertise van onze ontwerpers is hiernaast ook van organisatorische aard. Wij hebben ervaren dat het mogelijk is om bottum-up, vanuit intrinsieke motivatie en wederzijds vertrouwen, tot cocreatie te komen. De Bildung Academie werkt met veel vrijwilligers en zelfsturende teams. Voor ons werkt dit goed. Wat vraagt het van uw organisatie om te blijven leren en om kwalitatief bildungsonderwijs te realiseren?

Neem contact op  

 

Voorbeeld op de Hogeschool Utrecht – honoursprogramma De Nieuwe Mens

Het ondersteunen van Drs. Hedwigh Verbruggen in het ontwikkelen van haar honoursmodule ‘De Nieuwe Mens’ aan de Hogeschool Utrecht was een mooie ervaring. Dat smaakt naar meer! Een onderscheidend kenmerk van deze module was dat studenten zelf delen van de onderwijsbijeenkomsten ontwikkelden en organiseerden. Als coaches hebben wij studenten mogen ondersteunen in het vormgeven van deze bijeenkomsten over grote, actuele thema’s.