Learning by doing is in het ontwikkelen van onderwijs voor De Bildung Academie een belangrijke motto. Maar, even belangrijk als het hebben van lef om iets nieuws te proberen, vinden wij het gebruiken van reeds door anderen vergaarde inzichten. Daarom wil De Bildung Academie graag bijdragen aan het vergaren van nieuwe kennis, het doen van verrassend praktijkonderzoek en het overzichtelijk bijeenbrengen van eerder opgedane inzichten. Wij doen dit graag samen met andere onderwijs-/ onderzoeksinstellingen, in de vorm van onderzoeksprojecten.
 

Neem contact op  

 

Voorbeeld: Integratie Hbo en Wo

In opdracht van het Sirius Programma van Platform Bèta Techniek doet De Bildung Academie een grondig en langdurig praktijkgericht onderzoek naar de mogelijkheden van kruisbestuiving tussen HBO- en WO-studenten en de rol die Bildung daarin kan spelen. Onderdelen van dit onderzoek zijn (1) het analyseren van het toelaten van HBO-studenten in het semesterprogramma van DBA, (2) een honoursvak op de HU, (3) een interinstitutioneel project met het ROC van Amsterdam en de HvA en (4) literatuuronderzoek en interviews. Uiteindelijk zal dit resulteren in een groot Bildung Benchmark Congres in 2018.