Voorjaar 2015, een kraakpand aan de Spuistraat, een team universitaire studenten en docenten, een pluraliteit aan onderwijswensen vol potentie. Meer ruimte voor de ontwikkeling van zelfkennis, morele sensibiliteit, empathie, kritisch denkvermogen en expressieve vaardigheid. Meer aandacht voor interdisciplinariteit, reflectie, groepsdynamiek, integratie van theorie en praktijk en verbinding met de samenleving. Kortom; meer Bildung! Een sterk besef stolde: het onderwijs is te weinig geijkt op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef. Een daadkrachtig besluit volgde: wij bouwen het broodnodige bildungsonderwijs zelf! Zo ontstond De Bildung Academie; inmiddels een koploper in bildungsonderwijs.

 

Nu is het tijd om Bildung te realiseren op de plek waar het hoort: binnen de onderwijsinstellingen in Nederland. We willen De Bildung Academie overbodig maken: het is tijd voor De Bildung Ontwerpschool! Een team van deskundige, gedreven en onconventionele onderwijsontwerpers staan klaar voor co-creatie. Ons doel: Bildung een waardige plek geven in het Nederlandse onderwijs.

 

Vier semesters full-time bildungsonderwijs aan onze eigen academie, het honoursvak Vorming in Vloeibare Tijden aan de Vrije Universiteit, advies aan de Hogeschool Utrecht bij de bildungsmodule De Nieuwe Mens, het mbo-, hbo- en wo-studenten verbindende project Over bruggen in Amsterdam: wij hebben de nodige ervaring om te delen.

 

Wij willen samen met studenten, docenten en bestuurders onderwijsvernieuwing en verbetering realiseren. We zijn eerlijk, open en kritisch, experimenteren graag, nemen curricula onder de loep en doen onderzoek. Kortom; we bouwen aan een proeftuin voor maatschappelijke vernieuwing via het onderwijs.

 

En u, bouwt u mee?

[ct_button id=”button_4″ size=”big” solid=”1″ link=”/Ontwerpschool/Samenwerkingsmogelijkheden” icon=”” arrow=”1″ color=”#” css_animation=”” animation_delay=””]Samenwerkingsmogelijkheden[/ct_button]