logo

Aankomende programma's

Op deze pagina treft u een overzicht van aankomende programma's en evenementen

14jan2019

Wat kan 'bildung' voor u en uw organisatie betekenen? Ontdek het nu!

Wat kan bildung voor u en uw organisatie betekenen? Ontdek het tijdens onze interactieve informatieavond op 14 januari 2019!

Meer informatie

10okt2018

Bildung voor docenten: Open traject najaar 2018 - voorjaar 2019

Er wordt veel gesproken over het belang van Bildung in het onderwijs, maar Bildung: hoe doe je dat eigenlijk? Hoe draag jij bij aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van jouw leerlingen of studenten? Hoe vind je de juiste balans tussen sturing en eigenaarschap? Hoe krijg jij de leerling of student in een intrinsiek gemotiveerde, actieve houding?

Meer informatie

29sep2018

Avondbildung: een wereld van verschil

In een tijd waarin werk flexibel wordt, liefdesbrieven digitaal zijn, Facebook alles van je weet, je voor je gevoel geleefd kan worden, zorgeloos van vlees genieten onethisch is en jij jouw weg probeert te vinden in een snel veranderende wereld is een bewuste en actieve levenshouding belangrijk! De Bildung Academie biedt jou een open en inspirerende context om middels prikkeling met verschillende maatschappelijke thema’s jouw positie en binnen deze hedendaagse maatschappij te verkennen én om dit om te zetten in een basis voor een ondernemende houding. Avondbildung is al het moois van bildungonderwijs, gemakkelijk in de avond. Zo is het makkelijk te combineren met werk en/of studie. Avondbildung de plek voor verbredend en verdiepend onderwijs met de bijzondere combinatie tussen persoonlijke vorming en maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef.

Meer informatie

21mei2018

Bildung Beraad (maandelijks)

Onderwijsvernieuwing is complex. Initiatief nemen en daadwerkelijk vernieuwen is niet altijd mogelijk vanwege gebrek aan tijd, ontoereikende bevoegdheden en een ´systeem´ welke beperkt faciliteert. Dit roept vragen op in hoeverre er ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe ideeën en hoe dit te converteren naar praktisch handelingsperspectief. De Bildung Academie biedt daarom nu de mogelijkheid om met bildungsgezinden in beraad te gaan en de genoemde complexiteit onder de loep te nemen. Welke rol speelt de docent, de student, de bestuurder, de wet en de samenleving? En hoe spelen deze krachten op elkaar in? Hoe beweegt u zich tussen al deze actoren?

Meer informatie

07mei2018

Leertraject voor organisatie & professional (maandelijks)

Leren doe je een leven lang. Ook binnen een organisatie. Vanuit de bekwame onderwijskennis biedt De Bildung Academie leertrajecten aan voor organisaties. Enerzijds om werknemers te bekrachtigen in wie ze zijn en welke rol ze vervullen binnen de organisatie. Anderzijds om het lerende vermogen binnen de werkcultuur te bestendigen waardoor verantwoordelijkheid en motivatie onder werknemers zal toenemen. Bij een leertraject van De Bildung Academie staat relatie centraal. De verbinding met de eigen persoonlijke ontwikkeling, die binnen de organisatie gevonden kan worden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de verbinding tussen werknemers en de relatie met de organisatie en het gemeenschappelijke gedachtegoed of ideaal. Ruimte creëren voor relatie creëert meer gemotiveerde werknemers die uiteindelijk efficiënter hun werk kunnen en zullen doen.

Meer informatie

21apr2018

Me, Myself and AI (maandelijks)

Kunstmatige Intelligentie (A.I., oftewel Artificial Intelligence) is o-ve-ral. Het bestaat al sinds de start van ons computertijdperk, maar nu groeit A.I. als onkruid. Het zit in je telefoon, in het stoplicht, in hoe je een bericht ontvangt of een pakketje besteld. Steeds meer facetten in onze samenleving worden beïnvloed door de intelligentie die wij als mens hebben ontwikkeld, zoals verkiezingen, de beurs of de media. Dit lijkt soms misschien ver van je af te staan, maar heeft het eigenlijk invloed op jouw bestaan? Jouw manier van (samen)leven? Hoe verhoud jij je tot deze ontwikkelingen? Ja jij! Jouw digitale wereld verweeft zich eveneens met ‘de échte wereld’ en beïnvloedt de dingen die je doet en denkt. Alle technologie – een boek, je fiets en je mobiel – zou je kunnen zien als een extensie van jezelf. Je kunt er méér mee dan zonder, maar geeft het je vooral vrijheid of stuurt het je ook in een bepaalde richting? Weet je tot hoever de invloed van A.I reikt? Hoe afhankelijk ben je van je technologische middelen? En misschien nog belangrijker: waar wil je eigenlijk heen?

Meer informatie