It seems you're using an unsafe, out-of-date browser. CLOSE(X)

Florian Gerritsen

Florian is initiatiefnemer van De Bildung Academie en sindsdien betrokken in Team Duiding en Team Communicatie. Daarnaast verzorgt hij de domeinintroducties voor de studenten.