logo

De Bildung Academie zet filosofie voor jaarprogramma uiteen

Op 15 februari werd het jaarprogramma van de Bildung Academie in Pakhuis de Zwijger te Amsterdam gepresenteerd door prominente sprekers als prof. mr. Eugene Sutorius (retorica) en schrijver en filosoof Hans Schnitzler. Vanuit een urgentie voor een verandering van het huidige onderwijslandschap presenteerde de Bildung Academie haar filosofie over academisch onderwijs gericht op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef.

Directeur en initiatiefnemer Michiel Tolman: ‘’Existentiële vraagstukken, burn-outs, en global issues nemen in deze tijd in complexiteit snel toe.” Het imperatief van Bildung biedt antwoorden en oplossingen; het draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke bewustzijns ontwikkeling maar vervult ook een kritische en constructieve rol in de samenleving. Minister Van Engelshoven (OCW) benadrukt dit en ziet dit als een taak voor het onderwijs, om zodoende jongen mensen zelfbewust te maken en zich voor te bereiden op de toekomst.

De filosofie van Bildung kenmerkt zich door het centraal stellen van de ontwikkeling van de mens. Bildung gelooft in menselijke innovatie, niet de zoveelste technologische innovatie, het opleiden van machine-mensen of het leveren van eenzijdige arbeidskrachten voor een verouderd economisch groeimodel. Bildung zet in op wat de mens onderscheidt van de machine en bevraagt tegelijkertijd op een constructieve manier de verhouding tussen het zelf, de ander en de wereld.  Daarvoor zijn een vergroot bewustzijn, ondernemerschap en training van nieuwe competenties nodig.

Dergelijk onderwijs is precies wat er in het huidige universitaire landschap ontbreekt en wat de Bildung Academie weer terug wil geven aan de studenten. Met honderden vrijwillige studenten en docenten is er daarom gebouwd aan de ontwikkeling van een volledig jaarprogramma gericht op Bildung, waarvan 15 mei de inschrijvingen sluiten.