logo

Het creëren van begrip en gelijkheid: studenten gaan over bruggen in Amsterdam

AMSTERDAM – De Bildung Academie brengt studenten van het ROC van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam en Universiteiten in Amsterdam bijeen. In samenwerking met Gemeente Amsterdam start er vanaf 9 februari, voor de tweede maal, een grootschalig project om verbinding in de stad te stimuleren. Studenten van verschillende achtergronden en opleidingsniveaus werken binnen dit project nauw samen. Door het huidige schoolsysteem zijn scholieren en studenten vanaf de middelbare school gescheiden. Er is zodoende weinig ruimte voor interactie tussen verschillende opleidingsniveaus. Het belangrijkste doel van dit project is dan ook dat de studenten elkaars achtergronden beter leren kennen en begrijpen en verschillende talenten waarderen. Deze samenwerking is daarmee een geluid tegen de groeiende polarisatie, ongelijke kansen en segregatie binnen de Nederlandse samenleving.

Vorig jaar organiseerden  90 studenten van Over bruggen in Amsterdam (ObiA) het festival Vlechtwerk in RADION. Hier kwamen een paar honderd mensen op af. Bovendien ontstond verbinding tussen de studenten van verschillende achtergronden. Kortom: een succesvolle pilot. Daarom gaat ObiA door. Op vrijdag 9 februari komen de studenten van verschillende achtergronden en opleidingsniveaus voor het eerst samen in de Openbare bibliotheek van Amsterdam bij CS Amsterdam. Dit gaat gepaard met een kick-off, welk tevens het startschot is van een eenentwintig weken durend project. Het eindproduct van dit project is een zelf georganiseerd en groots evenement in het laatste weekend van juni. De ontmoeting tussen de studenten van de drie MBO, HBO en WO instellingen staat centraal tijdens dit project. De initiatiefnemer is De Bildung Academie. Dit initiatief biedt studenten uit het onderwijs verschillende  opleidingsprogramma’s met een sterke nadruk op empathie, ethiek en expressie naast de “gebruikelijke” kritische analyse.

Het project draait om het doorbreken van de routine, het durven aanpakken van een onbekende uitgestoken hand en het bouwen en oversteken van sociale, economische en culturele bruggen. Kortom, de muren tussen onderwijsinstellingen lager en transparanter maken. Gedurende de wekelijkse bijeenkomsten krijgen de studenten in verschillende persoonlijke- en inspiratiesessies de kans en de tijd om elkaar te ontmoeten, inspireren en motiveren, aan de hand van het verbindende thema ‘Amsterdammerschap’. Een toegankelijk thema aangezien de studenten allemaal in Amsterdam studeren, werken en wonen. Het is dan ook de bedoeling om de studenten kennis te laten maken met elkaars omgeving. Bijvoorbeeld door samen te komen bij hun ouders, in het buurthuis of op de vereniging. De initiatiefnemers hopen met de uitvoering van een dergelijk project een blauwdruk te maken voor navolging.

Dit initiatief is mede mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam. De gemeente zet in op meer burgerschapsonderwijs in de stad om het Amsterdammerschap onder jonge Amsterdammers te stimuleren. Daarbij staan bewustzijn van diversiteit, respect en de ruimte voor een kritische houding centraal. Over bruggen in Amsterdam is een goed voorbeeld waarbij Amsterdammers met verschillende achtergronden elkaar vragen kunnen stellen, zo van elkaar leren en zo meer begrip voor elkaar krijgen.

Bent u benieuwd naar het verloop van dit project? Kijk dan op (http://debildungacademie.nl/overbruggen/) voor de ontwikkelingen van de studenten en de verkoop van de festivaltickets.