logo

Ontwerp een Bildung masterjaar!

bildung master

Ben jij tevreden over het onderwijs, en specifiek het hoger onderwijs? Wij zijn enorm benieuwd naar jouw mening, ideeën en bedenkingen. We nodigen je uit om je aan te melden voor het ontwerpproces van de Bildung master van 2019/20. Werk mee aan een volledige vorm van onderwijs met een gestroomlijnde overgang naar het leven na de studie. Word onderdeel van onze beweging en ontwikkel je eigen onderwijs!

De Bildung Academie
Dat je op onze website bent beland betekent dat je ons waarschijnlijk al kent. Zo niet, dan leggen we het je graag even uit! De Bildung Academie is opgericht vanuit een verlangen dat leefde bij studenten en docenten uit het hoger onderwijs. Een verlangen naar een onderwijsomgeving waarin studenten zichzelf volledig kunnen ontwikkelen en waarin ze hun verhouding tot de wereld bewust vorm kunnen geven. Zowel op cognitief, als op een fysiek en emotioneel niveau.

Masterjaar
Hieruit is het Bildung masterjaar ontstaan, een proeftuin die het hele onderwijssysteem vernieuwt. Een éénjarige opleiding gericht op de student. In dit onderwijs ervaart de student wie hij is en wat hem motiveert. Hoe hij zich verhoudt tot de ander en de huidige complexe wereld. Tijdens deze master wordt het geleerde ook vertaald in actie want er is ook een wereld ná het studeren. Vind jij dat de student daarin op het moment goed wordt begeleid?

Wat kan jij doen?
Tijdens het ontwerpproces werken we in verschillende teams, met elk een eigen leertraject, doel en uitdaging. Door je bij een van deze teams aan te sluiten, krijg je de kans om je eigen kennis en vaardigheden te vergroten op een gebied waar jij graag in groeit. De teams komen maandelijks bij elkaar voor inspiratiesessies en onderwijsexperimenten, daarmee ben je onderdeel van een bruisende Bildungbeweging. Het ontwerptraject start 14 februari <3 en loopt tot juni 2019 en vraagt circa 5 uur per week.

Meer over de opbouw van het jaar
Het masterjaar bestaat uit een viertal fases waarin persoonlijke vorming en het leren nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staan. Deze leeromgeving biedt de studenten de context waarin zij zich als mens volledig kunnen ontwikkelen en leert hen om vanuit hun eigen kracht maatschappelijke bijdrage te realiseren. Zie hier een uitleg over de vier fases

 

 

Wij zoeken teamleden voor fase één en twee:

Fase één: Persoonlijke Vorming (8 weken onderwijs)

Drie teams van circa 7 personen werken voor deze fase aan een thema dat gericht is op persoonlijke vorming en waarbij inzicht in jezelf krijgen centraal staat. De teamleden, jullie dus, mogen bedenken hoe de studenten inzicht gaan krijgen in ‘het zelf’, ‘hun waardes’ en ‘handelen’. Met veel verschillende experts, opdrachten, locaties en werkvormen die jullie gaan ontwikkelen, daag je de student uit op het cognitieve maar ook op het fysieke en emotionele niveau. Het streven is dat de studenten meer inzicht gaan krijgen in de eigen identiteit, door het in kaart brengen van bijvoorbeeld overtuigingen, waardes, vermogens, vaardigheden, vaste patronen en gedrag. De opgedane kennis en inzichten in deze fase zijn het fundament voor het verdere masterjaar. Om de ontwikkeling van de studenten inzichtelijk te maken ontwerpt het team een online toetsingssysteem dat uitgaat van de mens als geheel.

De persoonlijke vormingsfase wordt een intense, maar vooral een hele leuke fase om aan te werken! Er is veel ruimte om te experimenteren, te reflecteren, te spelen en te ontdekken.

Dit team vraagt van jou:
– Interesse in (het vormgeven aan) een persoonlijk vormingstraject;
– Organisatorische vaardigheden;
– circa 5 uur per week beschikbaarheid van februari tot en met juni 2019.

Wat krijg je ervoor terug:
– De mogelijkheid om jouw eigen erkende onderwijs te maken dat in 2019 gaat draaien;
– Een inspirerende en leergierige omgeving;
– De mogelijkheid om je te verdiepen in de essentie van Bildung-onderwijs en kennis te maken met nieuwe vergader- en werkvormen;
– Een plek in de Bildungbeweging met inspiratiesessies, feest en onderwijsexperiment
– De kans om je eigen kennis en vaardigheden te vergroten op een gebied waar jij graag in groeit.

Fase twee: De Modules (8 weken onderwijs)

Drie teams van circa 7 personen gaan aan de slag met drie overkoepelende maatschappelijk actuele en complexe thema’s zoals bijvoorbeeld ‘Arbeid’, ‘Energie’, ‘Zorg’, ‘Digitalisering’ en ‘Religie & Spiritualiteit’. De studenten gaan zich leren verhouden tot een door jullie gekozen thema en onderzoeken op welke manieren het thema werkzaam is in de maatschappij en in hoeverre ze aan verandering onderhevig is. Samen met experts uit alle hoeken van de samenleving, maar ook door verschillende opdrachten, locaties en werkvormen dagen jullie de studenten cognitief, fysiek en emotioneel uit. Het streven is dat de studenten zich leren te verhouden tot een complex systeem en een brede multidisciplinaire blik op de materie ontwikkelen. Om de ontwikkeling van de studenten inzichtelijk te maken ontwerpt het team een online toetsingssysteem dat uitgaat van de mens als geheel.

Dit team vraagt van jou:
– Interesse in maatschappij, actualiteit en complexe thema’s;
– Organisatorische vaardigheden;
– circa 5 uur per week beschikbaarheid van februari tot en met juni 2019.

Wat krijg je ervoor terug:
– De mogelijkheid om jouw eigen erkende onderwijs te maken dat in 2019 wordt gedraaid;
– Een inspirerende en leergierige omgeving;
– De mogelijkheid om je te verdiepen in de essentie van Bildung-onderwijs en kennis te maken met nieuwe vergader- en werkvormen;
– Een plek in de Bildungbeweging met inspiratiesessies, feest en onderwijsexperiment;
– De kans om je eigen kennis en vaardigheden te vergroten op een gebied waar jij graag in groeit.

Meld je nu aan!

Stuur vóór 28 januari een mailtje met je motivatie, wat je komt brengen en wat je zou willen leren. Mail naar master@debildungacademie.nl. Ken je mensen die hier ook enthousiast van worden, stuur deze blog dan vooral door!

Als we je mail ontvangen hebben nodigen we je uit voor een persoonlijk gesprek. Daarin gaan we na of onze verwachtingen overeenkomen. De feestelijke opening van dit traject is in februari 2019.

Zie voor meer informatie over het masterjaar hier de pagina voor de studenten.

 

 

 

×

De vier fases

In fase één staat persoonlijke vorming centraal. Hier wordt het fundament van een bildungshouding gelegd, waarbij inzicht krijgen in zichzelf centraal staat. Hierbij spelen bewustwording en waardering een grote rol, maar ook hoe dit zich verhoudt tot de ander en de wereld.
In fase twee vergaren de studenten kennis over de maatschappij. Ze kunnen kiezen uit drie complexe thema’s en gaan zich verdiepen in oude en nieuwe structuren die er in de maatschappij werkzaam zijn. De studenten nemen hier hun eigen motivaties waar, worden bewust van veranderingen in de wereld en gaan zich ontwikkelen om met vernieuwing om te gaan.
Tijdens fase drie gaan de studenten aan de slag met een projectplan waarin ze leren in samenwerking met anderen op nieuwe manieren naar systemen te kijken. Ze ontdekken hoe complex systemen zijn en welk effect hun bijdrage aan de maatschappij kan hebben. Ze kunnen bijvoorbeeld actief vormgeven aan hun eigen onderwijs. Hier leren ze persoonlijk leiderschap te ontwikkelen op zaken die ze aan het hart gaan.
In de laatste fase van de master krijgen ze vaardigheden aangereikt die hen voorbereiden op de transitie van student naar professional. Ze ontplooien zich verder in een Bildunghouding die gericht is op een open en inclusieve houding naar zichzelf en de wereld. In deze fase gaan ze hun plannen omtrent de toekomst in de wereld zetten door middel van een project, stage of baan.