logo

Onderwijsvernieuwing door te verbinden: een congres en festival in één

Na vier jaar lang pionieren in het onderwijs organiseert De Bildung Academie het Bildung Congrestival. Dit doen zij in de vorm van een congrestival waarin studenten, onderwijsprofessionals en politici elkaar ontmoeten om constructieve antwoorden te formuleren op prangende samenlevingsvraagstukken. Veel mensen vinden het lastig om om te gaan met onze ingewikkelde samenleving en hebben steeds meer moeite om richting en betekenis aan het eigen leven te geven. Vanwege de directe invloed op onze leefwereld dagen ontwikkelingen als segregatie, klimaatverandering en digitalisering ons uit tot innovatie, zowel in positieve als negatieve zin.

Mede-initiatiefnemer van het congrestival Durk Gardenier: ‘’Wetenschappelijke kennis, analytisch denkvermogen en klassieke onderwijsmethoden zijn ontoereikend genoeg gebleken om de maatschappelijke problematiek duurzaam aan te pakken. De vraag naar Bildung, ofwel het ideaal en de methode om mensen tot volledige ontwikkeling te brengen, neemt substantieel toe. Welke rol kan Bildung spelen als vernieuwende onderwijsmethode in het creëren van meer kansengelijkheid, het stimuleren van burgerschap en in de koppeling van de arbeidsmarkt en het onderwijssysteem?”

Tijdens het Congrestival wordt kennis, ervaring en expertise gedeeld als het gaat om Bildung in en tussen het mbo, hbo en wo vanuit een pedagogische, didactische en methodische inslag. Bovendien komt de programmering op een bildung wijze tot stand. Vanuit heel Nederland bouwen studenten, bestuurders en docenten mee aan het programma. Dit gebeurt via bouwavonden. Zo wordt bottom-up invulling gegeven aan relevante thema’s die op het congres centraal staan. Denk daarbij aan thema’s als studenten welzijn, kansengelijkheid en de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.   

Medeorganisator Url Correa voegt toe: ”Bildung draagt enerzijds actief bij aan de noodzakelijke ontwikkeling en bewustwording van eenieders essentie, en anderzijds vervult het een kritische en constructieve rol in organisaties, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Bij het Congrestival staat bottom-up onderwijs en eigenaarschap dan ook centraal.  Deze dag wordt gekenmerkt door interactie, energie en dialoog over Bildung en hoe onderwijs constructief kan bijdragen aan genoemde maatschappelijke uitdagingen. Door Congrestival tweeledig in te zetten wordt recht gedaan aan de ontwikkeling van het individu, en worden er concrete handvatten geboden voor zowel studenten, docenten als bestuurders.”

Wat? Bildung Congrestival
Waar? Amsterdam (exacte locatie wordt nader gepubliceerd)
Voor wie? wo, hbo en mbo Studenten, docenten en bestuurders met interesse en/of expertise in onderwijs en de arbeidsmarkt, kansengelijkheid, studentenwelzijn en Bildung