logo

Een nieuw open traject Bildung voor docenten: najaar 2019 – voorjaar 2020

Hoe zou het zijn als onderwijs een plek is waar student en docent samen ontdekken hoe de wereld van morgen er uit ziet?
Hoe zou het zijn als in de school intrinsieke motivatie, exploratie, verbinding en creatie centraal staan?

Bij De Bildung Academie weten we dat goed onderwijs valt of staat met de docent. Daarom bieden wij een open leergang aan voor docenten, waarbinnen we ons primair richten op het vo, mbo, hbo en wo. Dit doen wij samen met House of Deep Democracy. Hierin ligt de focus op jouw eigen ontwikkeling als docent. Het huidige traject loopt op z’n einde en in oktober start de nieuwe leergang.

Hoe draag jij bij aan de vorming van jouw leerlingen of studenten? Hoe vind je de juiste balans tussen kaders en vrijheid? Wat vraagt het van jou als docent om hierin je weg te vinden?

Open traject najaar 2019 – voorjaar 2020: inspiratie, bewustwording en doen!

 • Voor alle docenten in het vo, mbo, hbo en wo. Werkzaam in een ander onderwijstype en geïnteresseerd? Neem contact op, dan kijken we samen of het past!
 • Maximaal 15 deelnemers
 • €1.800 excl. btw
 • Tien bijeenkomsten op diverse woensdagen van oktober 2018 t/m mei 2019:
  • Tijd: 14.00u – 20.30u
  • Data: 19 oktober, 30 oktober, 20 november, 11 december, 15 januari, 5 februari, 4 maart, 25 maart en 15 april en 6 mei.
  • Locatie: Tugela85; Tugelaweg 85 1091 VN, Amsterdam
  • Inclusief avondeten uit de wijkkeuken van Tugela85
 • Materialisatieavond op woensdag 20 mei van 18:30u – 21:00u. Voorbereidingen doorloop om 15:00.
 • Evaluatie en informele afsluiting op woensdag 27 mei van 17:30 tot 20:30.
 • Plus: gemiddeld 2 uur voorbereiding per bijeenkomst
 • Plus: doorlopende reflectie op- en experiment in eigen onderwijspraktijk

⇒ De deadline voor inschrijving is 12 juli 2019.Inspiratie
Hoe ziet de ideale onderwijswereld eruit? Welke betekenis hebben kunst en actualiteit in de les? Wat gebeurt er in een groep als de minderheid een stem krijgt? Hoe kan het onderwijs bijdragen aan een duurzame wereld? We gebruiken verschillende inspirerende voorbeelden als materiaal voor het voeren van verdiepende gesprekken en het ontwerpen van jouw eigen experimenten in jouw onderwijspraktijk. Trainer Koen Wessels brengt theoretische verdieping aan door bildungsbronnen en inzichten te delen, nodigt jou uit hetzelfde te doen en faciliteert het doorlopende gesprek hierover.

Bewustwording
Samen met de andere deelnemers ga je een nieuw leerproces aan waarin je jouw kernwaarden en handelingen als docent onderzoekt en verscherpt. De trainers van het traject zetten uiteenlopende actieve werkvormen en gesprekstechnieken in. Trainer Yonathan Keren laat je op een ervaringsgerichte manier kennismaken met de methode van Deep Democracy. Ben jij je bewust van de dynamiek binnen groepsprocessen? Hoe vertegenwoordig jij de stem van de minderheid en wat doe je in conflictsituaties? Door verschillende voorbeeldsituaties in de sessies te integreren, krijg je praktische handvatten aangereikt die jouw bewustwording stimuleren.

Doen
Aan de hand van persoonlijke leervragen en nieuw verworven inzichten ga je het experiment aan in jouw eigen lespraktijk. Zo oefen je in daadkracht en creativiteit. Trainer Marijn Moerman nodigt je uit om via verschillende kunstvormen de regie en dramaturgie van jouw lessen te verzorgen. Hoe kan kunst jouw ideeën over onderwijs vormgeven? Hoe verhouden vorm en inhoud zich in jouw lessen? Het traject sluit je af met een ‘groepsmaterialisatie’. Samen met de andere deelnemers reflecteer je op de leerprocessen van het traject en maak je deze tastbaar door een ervaringsavond vorm te geven voor belangstellenden binnen het onderwijs.

Benadering van Bildung
In dit traject wordt Bildung benaderd als vraag, die kleur en richting geeft aan de invulling van het leerproces. Samen met de deelnemers ga je het experiment aan om uit te zoeken wat Bildung zou kunnen betekenen en hoe zich dit verhoudt tot jouw onderwijspraktijk en professionaliteit. Het programma biedt ruimte om doorlopend over het leerproces te reflecteren en hier samen richting aan te geven, onder begeleiding van gids Lisanne de Berg.

Meer weten?
Neem contact op met één van onze trainers.

Koen Wessels
Trainer Bildung & Verdieping
Tel: 06-39002904
Email

Lisanne de Berg
Gids
Tel: 06-42555875
Email

Marijn Moerman
Trainer Kunst
Email

Yonathan Keren
Trainer Deep Democracy
Email

Contact
docenten@debildungacademie.nl

Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Naam (voor- en achternaam)

Aanhef

Leeftijd

Telefoonnummer

Uw email

Contactgegevens school/onderwijsinstelling

School / onderwijsinstantie waaraan u verbonden bent

Adres en postcode school / onderwijsinstantie

Overige gegevens:

Welk vak doceert u?

Op welk niveau?

Motivatie en verwachtingen:

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

Wat is uw motivatie om mee te doen aan Bildung voor Docenten?

Wat verwacht u te leren bij de training Bildung voor Docenten?