logo

De Bildung Academie lanceert Master 2019/2020: persoonlijk, actueel en ondernemend onderwijs

bildung master

Op 4 april werd de Master van de Bildung Academie in FreedomLab te Amsterdam gepresenteerd door sprekers als prof. mr. Eugene Sutorius (retorica).

Vanuit een urgentie voor een verandering van het huidige onderwijslandschap presenteerde de Bildung Academie de filosofie achter deze Bildung Master: een jaar lang leren, doen en ervaren in kleine groepen met persoonlijke begeleiding. Met als doel: persoonlijke ontwikkeling, inzicht in eigen capaciteiten en deze vertalen naar actie. Want wat heb je aan kleine of grote ideeën als je niet weet hoe je die met de wereld deelt? 

Directeur en initiatiefnemer Michiel Tolman: ‘’We merken dat veel studenten moeite hebben met het vinden van richting, zelfkennis en antwoorden op diverse existentiële vraagstukken. Daar wordt op een hogeschool en/of universiteit weinig aandacht aan besteed. Ook merken we dat wanneer iemand afgestudeerd is, er onvoldoende aandacht is besteed aan de voorbereiding op de arbeidsmarkt, het vertalen van de opgedane kennis naar actie in de ‘buitenwereld’ en bijvoorbeeld het kiezen van een passende baan. In het verlengde hiervan ligt onder andere de toename in burnout klachten onder jongeren.”

Bildung biedt antwoorden en oplossingen; het draagt niet alleen bij aan de noodzakelijke bewustzijnsontwikkeling maar vervult ook een kritische en constructieve rol in de samenleving. Minister Van Engelshoven (OCW) benadrukt dit in een voorgaand artikel in de Volkskrant en ziet dit als een taak voor het onderwijs. ‘’Als deze trend, de economisering van het onderwijs, zich voortzet, zullen landen overal ter wereld binnen korte tijd generaties nuttige machines afleveren in plaats van volwaardige burgers die in staat zijn om zelfstandig te denken en zich kritisch op te stellen.”

De filosofie van Bildung kenmerkt zich door het centraal stellen van de ontwikkeling van de mens en het verbinden van het hoofd met het hart en de handen. Bildung zet in op de bewuste ontwikkelingskracht van de mens; een mens die zijn rol in de wereld positief wil vormgeven. Daarvoor zijn een vergroot bewustzijn, ondernemerschap en training van nieuwe competenties nodig.

Daarnaast onderzoekt de student bij De Bildung Academie thema’s die nu relevant zijn. Dit wordt samen gedaan met experts uit alle hoeken van de samenleving, zoals bijvoorbeeld de kunstwereld, het bedrijfsleven en de wetenschap. Op deze manier wordt er een brede multidisciplinaire blik op de materie ontwikkeld.

Dergelijk onderwijs is precies wat er in het huidige universitaire landschap ontbreekt en wat de Bildung Academie weer terug wil geven aan de studenten. Met honderden vrijwillige studenten en docenten is er daarom gebouwd aan de ontwikkeling van een volledige Master gericht op Bildung, waarvan de inschrijving sluit op 15 mei 2019.

Wat? Bildung Master 2019/2020.
Waar? CREA Cultureel Studentencentrum, Amsterdam.
Wanneer? De inschrijving sluit op 15 mei 2019. Het onderwijs start in september 2019.
Hoe?  De laatste kans om de Bildung Master te ervaren is op donderdag 2 mei in FreedomLab, Amsterdam met gastdocent Hans Schnitzler (schrijver en publicist).

Meer informatie vind je hier