logo

Bildung InCompany

Leren en ontwikkelen vindt niet alleen binnen onderwijsinstellingen plaats, maar ook binnen bedrijven. Om het lerend vermogen van uw werknemers te stimuleren biedt De Bildung Academie leertrajecten aan. Dit doen we graag in afstemming met de organisatie op maat, zodat we samen kunnen kijken naar hoe medewerkers zowel persoonlijk groeien alsook in staat worden gesteld om met toenemende complexiteit en fluctuerende veranderingen in de organisatie om te leren gaan.

Wanneer is Bildung InCompany voor u relevant?

  • Wanneer u merkt dat uw professionals kampen met substantiële werkdruk/stress en/of de burn out rate binnen uw organisatie hoog is
  • Wanneer u samen met uw professionals een werkbare balans wil vinden tussen innovatie en operational excellence
  • U zich afvraagt of de organisatie en uw professionals afdoende zijn toegerust om om te gaan met noodzakelijke verandering(en)
  • U zich aanvraagt hoe u onderlinge verbinding kunt stimuleren en realiseren
  • U gelooft in Bildung en u vraagt zich af hoe Bildung zich verhoudt tot voor u relevante bedrijfskundige thema’s

Bildung Incompany brengt gezamenlijk met u de doelstellingen in kaart en converteren deze naar een wetenschappelijk en toepasbaar programma. Meer weten? Neem vrijblijvend contact op met één van onze Bildung Incompany-adviseurs.

Michiel Tolman
Email
06-43585085