logo

BILDUNG MASTER

Wil jij weten wat jouw capaciteiten zijn en wil je werk dat bij jou past?

Volg een jaar lang de Bildung master en ontwikkel zelfkennis door interactieve werkvormen en persoonlijke feedback. Leer kennis toepassen op de actualiteit en jouw situatie. Krijg begeleiding van professionals uit verschillende vakgebieden om jouw persoonlijke vraagstuk en behoefte te vertalen in actie.

Een jaar lang leren, doen en ervaren in kleine groepen met persoonlijke begeleiding. Na het Bildung masterjaar heb je inzicht in jouw persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten middels een internationaal erkend assessment-systeem.

WAT IS DE BILDUNG MASTER?

De Bildung master is een één jarige opleiding gericht op JOU! In dit onderwijs ga je ervaren wie jij bent en wat jou motiveert. Je gaat leren je te verhouden tot de ander en de huidige complexe wereld. Tijdens de master ga je alles wat je geleerd hebt vertalen in actie. Want wat heb je aan kleine of grote ideeën als je niet weet hoe je die met de wereld deelt?

Tijdens deze master word je uitgedaagd naar jezelf te kijken en grenzen te verleggen. Daarbij speelt groepsdynamiek en welke rol jij daarin neemt een centrale rol. Samen creëren we een sfeer van veiligheid, vertrouwen en verbondenheid. Zo scheppen we een ruimte om te proberen, te falen en te groeien.

Daarnaast onderzoek je bij De Bildung Academie thema’s die nu relevant zijn. Dit doe je samen met experts uit alle hoeken van de samenleving, zoals bijvoorbeeld de kunstwereld, het bedrijfsleven en de wetenschap. Op deze manier ontwikkel je een brede multidisciplinaire blik op de materie.

Bovendien leer je netwerken, samenwerken, onderhandelen, ondernemen en van jouw idee werkelijkheid te maken. Na het behalen van  de Bildung master weet je niet alleen waar je voor staat en waar je naartoe wilt, maar heb je ook geleerd hoe je daarnaar kan handelen.

WAT BETEKENT BILDUNG EIGENLIJK?

Onder Bildung verstaan wij een vorming die persoonlijk, breed, bewust en betrokken is. Je vorming is persoonlijk omdat het gaat om jouw houding in de samenleving en jouw perspectief op de wereld. Het is breed omdat het gaat over de ontwikkeling van het volledige individu.

Niet alleen kennisverwerving is belangrijk, je ontwikkeling op andere gebieden, zoals zelfkennis, ethiek, empathie en expressie, zijn ook van belang. De vorming gebeurt bewust omdat je zelf leerdoelen formuleert en op je ontwikkeling reflecteert. Ook is de vorming betrokken, omdat jouw vorming plaats vindt in wisselwerking met de mensen en de samenleving om je heen.

VOOR WIE IS HET PROGRAMMA?

De Bildung master richt zich op WO en HBO studenten met minimaal één jaar studie-ervaring en bachelor of masterstudenten die maximaal 3 jaar zijn afgestudeerd. Mocht je niet aan dit profiel voldoen maar toch willen meedoen, dan nodigen we je graag uit om je gewoon aan te melden. We zullen je dan uitnodigen voor een individueel gesprek om samen te kijken of deelname mogelijk is.
Wat zeggen de studenten over de Bildung master?  Klik hier! .

HOE IS HET PROGRAMMA OPGEBOUWD?

De student doorloopt een viertal fases waarin persoonlijke vorming en het leren nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staan. Deze leeromgeving biedt jou de context waarin je je als mens volledig kunt ontwikkelen en leert jou om vanuit je eigen kracht maatschappelijke vernieuwing te realiseren.
Hoe ziet het programma eruit? Klik hier!

WIE VERZORGT HET ONDERWIJS?

Gastexperts uit de wetenschap, (semi-)publieke sector, kunst- en theaterwereld en het bedrijfsleven. Zij verzorgen interessante en interactieve colleges. In aansluiting daarop zijn er programma’s die een koppeling leggen tussen de inhoud van de colleges, de groep en jou. Voor een uitgebreid overzicht van de gastmeesters,  Klik hier!

WANNEER IS HET?

Het studiejaar is van september 2019 tot en met juni 2020. Het programma  loopt drie dagen in de week op maandag, dinsdag en woensdag van 09:00 tot 17:00. De andere dagen van de week ben je niet op de academie en is er ruimte voor reflectie, huiswerk en een eventuele bijbaan of andere activiteit.

WAAR IS HET?

Het programma vindt plaats op allerlei verschillende locaties. Zo gaan we bijvoorbeeld langs bij bedrijven op kantoor, bij kunstenaarscollectieven in buitenwijken of bij kleine start-ups. Alle locaties zijn zo gekozen dat ze de inhoud van het programma ondersteunen. Het grootste deel van het programma vindt echter plaats in Amsterdam. De Bildung Academie zit bij Crea, Nieuwe Achtergracht te Amsterdam.

HOERA! EEN DIPLOMA ‘MASTER OF ARTS’ ?!

Het Bildung masterjaar is Brits geaccrediteerd.  Meer weten over onze samenwerking met Ubiquity University?  Klik hier! .

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Benieuwd naar het kostenplaatje en waar jouw geld voor wordt gebruikt?  Klik hier! .

HEB IK RECHT OP STUDIEFINANCIERING?

Nee, geen Nederlandse studiepunten en daarbij ook geen studiefinanciering. Wel krijg je de Britse punten die we in samenwerking met Ubiquity University zijn aangegaan.

HOE ZIET DE AANMELDPROCEDURE ERUIT?

De inschrijving is gesloten. We kijken er enorm naar uit de nieuwe groep studenten te verwelkomen bij De Bildung Academie. Wil jij kans maken op één van de laatste plekken? Neem dan snel contact met ons op.

Op 3 juni is de matchingsdag, tijdens deze matching kijken we of jij en De Bildung Academie goed bij elkaar passen.

Alle informatie over de voorbereiding voor deze dagen ontvang je tijdig van ons. Vervolgens is het even afwachten. Voor 15 juni weet je of je meedoet aan het masterjaar van De Bildung Academie in september 2019.

Wil je meer weten over het komende Bildung programma of zoek je andere informatie? Onze onderwijsadviseurs geven je graag advies!
Stel je vragen via onderstaande knop.

WAT ZEGGEN DE STUDENTEN OVER DE BILDUNG ACADEMIE?

Onze alumni geven aan over meer zelfkennis te beschikken, waardoor ze beter weten wat ze willen in het leven. Daarnaast hebben ze in de modules kennis opgedaan over concrete problematiek, zoals bijvoorbeeld energie, digitalisering of sociaal ondernemerschap. Ook het opgebouwde netwerk wordt vaak genoemd. Bovendien worden niet alleen de hechte groep medestudenten zeer gewaardeerd, maar ook de talloze meesters, ondernemingen en invloedrijke personen die langs komen in het programma. De meeste alumni noemen als grootste leerpunten echter de daadkracht en het eigenaarschap over het proces. Als bildungstudent kom je er niet alleem achter waar je voor staat en waar je naartoe wilt, maar leer je ook hoe je daarnaar kan handelen en verantwoordelijkheid kan nemen.

Lees het interview met student Isa over haar ervaringen tijdens het afgelopen Bildung masterjaar 

 

 

INHOUD VAN HET PROGRAMMA

In fase één staat persoonlijke vorming centraal. Hier wordt het fundament van een bildungshouding gelegd, waarbij inzicht krijgen in jezelf centraal staat. Hierbij spelen bewustwording en waardering van jezelf een grote rol, maar ook hoe dit zich verhoudt tot de ander en de wereld. De modules waaruit je kan kiezen zijn 'identiteit', 'expressie' en 'rebellie'.

In fase twee vergaar je kennis over de maatschappij. We onderzoeken welke oude en nieuwe structuren er in de maatschappij werkzaam zijn. Je onderzoekt welke motivaties jij hebt, hoe je tegen veranderingen aan kijkt en welke houding je kunt ontwikkelen om met vernieuwing om te gaan. De modules waaruit je kan kiezen zijn 'digitalisering', 'energie' en 'religie & spiritualiteit'.

Tijdens fase drie ga je aan de slag met een projectplan waarin je leert in samenwerking met anderen op nieuwe manieren naar systemen te kijken. Je ontdekt hoe complex systemen zijn en welk effect jouw bijdrage kan hebben. Zo kan je bijvoorbeeld actief vorm geven aan je eigen onderwijs. Je leert persoonlijk leiderschap te ontwikkelen op zaken die jou aan het hart gaan.

In de laatste fase van de master krijg je vaardigheden aangereikt die je voorbereiden op de transitie van student naar professional. Je ontplooit je verder in een Bildunghouding die gericht is op een open en inclusieve houding naar jezelf en de wereld. In deze fase ga je jouw ideeën omtrent je eigen toekomst in de wereld zetten.

Wie verzorgt het onderwijs?

Dit zijn gastexperts uit de wetenschap, (semi-)publieke sector, kunst- en theaterwereld en het bedrijfsleven. Zij verzorgen interessante en interactieve colleges. In aansluiting daarop zijn er programma’s die een koppeling leggen tussen de  inhoud van de colleges, de groep en jou. 

Denk hierbij aan gastmeesters zoals o.a. :

Astrid Elburg - strategisch adviseur, executive coach en leiderschapstrainer

Klaas van Egmond - hoogleraar Geowetenschappen

Eugene Sutorius -  advocaat, rechter en hoogleraar strafrecht

Marijn Moerman - theatermaakster, filosoof en docente retorica

Haroon Sheikh - filosoof, publicist

Naast de gastexperts wordt het intensieve proces dat je tijdens het masterjaar doorloopt, begeleid door gidsen. Er zijn jaargidsen, die er vanaf het begin bij zijn. Jaargidsen zijn jonge mensen die getraind zijn in het begeleiden van persoonlijke en groepsprocessen. Omdat de jaargidsen er gedurende het gehele proces bij zijn, is er altijd iemand waarop je kan terugvallen. Naast de jaargidsen zijn er modulegidsen, die voor kortere periodes bij het programma betrokken zijn. De modulegidsen zijn organisatorisch verantwoordelijk voor het programma. Ze zijn intensief betrokken geweest bij de opbouw van het programma en zijn dan ook goed op de hoogte van de inhoudelijke lijn.

Accreditatie door Ubiquity University
Onze samenwerking met Ubiquity University geeft ons een assessment/toetsingssysteem dat uitgaat van de mens als geheel. Het onderwijs is in het Nederlands; de online leeromgeving is grotendeels in het Engels. Jouw leerproces wordt door middel van uitgebreide feedback van medestudenten, meesters en gidsen in kaart gebracht op de dimensies academische kennis, persoonlijke vorming en kwaliteit van handelen. Door het doen van creatieve opdrachten, materialisaties en projecten laat jij zien welke competenties je ontwikkelt.

Naast de Bildung competenties expressie, ethiek, empathie en kritische analyse, ontwikkel je ook de door de Verenigde Naties (VN) als cruciaal aangemerkte SDG competenties op het gebied van de modulethema’s. Elk onderdeel levert punten op, waarbij jouw puntentotaal het stadium aangeeft waarin je je bevindt: beginner, leerling, visionair of veranderaar. Je bouwt zo gestaag aan je eigen ontwikkeling, zonder dat je wordt afgerekend op een slechte prestatie, punten verliest, of vergeleken wordt met je medestudenten. Door middel van een online portfolio en je behaalde puntentotaal, kan jij aan het einde van het jaar duidelijker dan ooit laten zien wat jij hebt geleerd en hoe jij je hebt ontwikkeld als mens.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De totale kosten voor deze master bedragen 3450 euro.  Je hoeft het bedrag niet in één keer te betalen, dit kun je namelijk in drie termijnen doen. Als je ervoor kiest om in termijnen te betalen is de eerste deadline op 31 augustus,  de tweede op 30 november en de derde en laatste op 28 februari.