logo

BILDUNG PROGRAMMA 2020/21

Dit programma is tot onze spijt tot nader order uitgesteld i.v.m. COVID-19 en samenhangende maatregelen en effecten. Neem voor meer informatie contact op met info@debildungacademie.nl 

 

Wil jij weten wat jouw capaciteiten zijn en wil je werk dat bij jou past?

Volg het Bildung halfjaarprogramma en ontwikkel zelfkennis door interactieve werkvormen en persoonlijke feedback. Leer kennis toepassen op de actualiteit en jouw situatie. Krijg begeleiding van professionals uit verschillende vakgebieden om jouw persoonlijke vraagstuk en behoefte te vertalen in actie.

Een half jaar leren, doen en ervaren in kleine groepen met persoonlijke begeleiding. Na het Bildung programma heb je inzicht in jouw persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten middels een internationaal erkend assessment-systeem.

Meld je onderaan de pagina aan voor de matchingsdag van 3 juni.

WAT IS HET BILDUNG PROGRAMMA?

Het Bildung programma is een opleiding gericht op JOU! In dit onderwijs ga je ervaren wie jij bent en wat jou motiveert. Je gaat leren je te verhouden tot de ander en de huidige complexe wereld. Tijdens het programma ga je alles wat je geleerd hebt vertalen in actie. Want wat heb je aan kleine of grote ideeën als je niet weet hoe je die met de wereld deelt?

Tijdens dit programma word je uitgedaagd naar jezelf te kijken en grenzen te verleggen. Daarbij speelt groepsdynamiek en welke rol jij daarin neemt een centrale rol. Samen creëren we een sfeer van veiligheid, vertrouwen en verbondenheid. Zo scheppen we een ruimte om te proberen, te falen en te groeien.

Daarnaast onderzoek je bij De Bildung Academie thema’s die nu relevant zijn. Dit doe je samen met experts uit alle hoeken van de samenleving, zoals bijvoorbeeld de kunstwereld, het bedrijfsleven en de wetenschap. Op deze manier ontwikkel je een brede multidisciplinaire blik op de materie.

Bovendien leer je netwerken, samenwerken, onderhandelen, ondernemen en van jouw idee werkelijkheid te maken. Na het behalen van het Bildung programma weet je niet alleen waar je voor staat en waar je naartoe wilt, maar heb je ook geleerd hoe je daarnaar kan handelen.

WAT BETEKENT BILDUNG EIGENLIJK?

Onder Bildung verstaan wij een vorming die persoonlijk, breed, bewust en betrokken is. Je vorming is persoonlijk omdat het gaat om jouw houding in de samenleving en jouw perspectief op de wereld. Het is breed omdat het gaat over de ontwikkeling van het volledige individu.

Niet alleen kennisverwerving is belangrijk, je ontwikkeling op andere gebieden, zoals zelfkennis, ethiek, empathie en expressie, zijn ook van belang. De vorming gebeurt bewust omdat je zelf leerdoelen formuleert en op je ontwikkeling reflecteert. Ook is de vorming betrokken, omdat jouw vorming plaats vindt in wisselwerking met de mensen en de samenleving om je heen.

VOOR WIE IS HET PROGRAMMA?

Het Bildung programma richt zich op WO en HBO studenten met minimaal één jaar studie-ervaring en bachelor of masterstudenten die maximaal 3 jaar zijn afgestudeerd. Mocht je niet aan dit profiel voldoen maar toch willen meedoen, dan nodigen we je graag uit om je gewoon aan te melden. We zullen je dan uitnodigen voor een individueel gesprek om samen te kijken of deelname mogelijk is.
Wat zeggen de studenten over de Bildung master?  Klik hier! .

HOE IS HET PROGRAMMA OPGEBOUWD?

Binnen het programma staan persoonlijke vorming en het leren nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal. Maandag staat in het teken van ‘Persoonlijke Vorming’, waarbij voornamelijk ethische en empathische competenties worden ontwikkeld. Dinsdag staat in het teken van de ‘Maatschappelijk actuele modules’. Hier ligt de focus op ontwikkeling van de kerncompetenties ethiek en kritisch analytisch denkvermogen. De woensdag staat in het teken van ‘Transitie & handelen’. De studenten gaan met hun focus naar buiten en aan de slag met een eigen project of experiment. De nadruk hier ligt op de kerncompetentie expressie en persoonlijk leiderschap. 

Deze leeromgeving biedt jou de context waarin je je als mens volledig kunt ontwikkelen en leert jou om vanuit je eigen kracht maatschappelijke vernieuwing te realiseren.

PROGRAMMAOVERZICHT

De Bildung Academie biedt een holistisch onderwijsprogramma van 6 maanden aan waarbij een balans en afwisseling bestaat uit hoofd, handen en hart onderwijselementen. Dat wil zeggen dat de student op cognitief niveau en gevoelsniveau wordt gevoed en daarbij ook wordt uitgedaagd om bewust in actie te komen.

Het Bildung programma bestaat uit drie fases, die op hun beurt elk weer bestaan uit een opstart, een middenstuk en een afronding. De afronding bestaat uit een publieke presentatie waarin de student uiting geeft aan wat hij heeft geleerd in de vorm van een ‘materialisatie’. De fases helpen studenten focus aan te brengen in hun brede persoonlijk ontwikkeling.

FASE 1

In de eerste fase gaat de brandkraan open. Studenten worden geïntroduceerd (lees: licht overspoeld) met alles wat Bildung aan ervaringen te bieden heeft. We stellen voor het eerst onze persoonlijke leervraag op en ondervinden hoe het is om zelf aan het roer te staan van je ontwikkelingstraject. Studenten leren zich op verschillende manieren uit te drukken en komen in aanraking met wie ze zijn, waar ze voor staan en wat hun eigen waarden zijn. Aan het einde van deze fase ben je beter in staat om uitdrukking te geven aan wie je bent en wat je wilt om zodoende vorm te geven aan de rest van je ontwikkeling. 

FASE 2

Na de sprong in het diepen van de eerste fase, is de tweede fase er om je gerichter te gaan verhouden tot de specifieke vraagstukken en vaardigheden die voor jou belangrijk zijn. Studenten brengen meer richting aan in hun leerlijn door zelf risicovolle experimenten aan te gaan en aan hun eigen project te gaan werken. Hierbij krijgen ze intensieve begeleiding van hun gidsen en coaches. Ondertussen blijven gastmeesters vanuit verschillende disciplines (zoals de wetenschap, kunstensector, ondernemersland en de publieke sector) input en interactieve colleges geven rondom maatschappelijk actuele thema’s. Aan het einde van fase 2 heb je een beter beeld van wat je wil op persoonlijk en maatschappelijk vlak, en wat er nodig is om daar te komen. Dit uit zich in de bekwaamheid om je bewust te verhouden tot de vier kerncompetenties van De Bildung Academie (expressie, empathie, kritisch analytisch en ethiek). 

FASE 3

Op naar een duurzame Bildung houding! In de derde fase sorteren studenten voor op het leven na de Bildung. Hoe ga je de inzichten en ervaringen die je het afgelopen half jaar hebt opgedaan meenemen en actief uiten in de buitenwereld? We verbinden idealisme aan realisme door vanuit jouw waardes op zoek te gaan naar projecten, stages of werkplekken die bij jou passen. Of kies je er juist voor om zelf iets te beginnen? Aan het einde van het programma kan jij je niet alleen bewust, maar ook actief verhouden tot jezelf, de ander en de wereld om je heen. 

WANNEER IS HET?

Het programma is van 7 september 2020 tot en met 24 februari 2021. Het programma loopt drie dagen in de week op maandag, dinsdag en woensdag van 09:00 tot 17:00. De andere dagen van de week ben je niet op de academie en is er ruimte voor reflectie, huiswerk en een eventuele bijbaan of andere activiteiten.

Het begin van het programma wordt feestelijk ingeluid met een introductieweekend dat zal plaatsvinden op 7, 8 en 9 september 2020. Op 24 februari 2021 loopt het programma af en nemen we weer afscheid van elkaar.

WAAR IS HET?

Het programma vindt plaats op allerlei verschillende locaties. Zo gaan we bijvoorbeeld langs bij bedrijven op kantoor, bij kunstenaarscollectieven in buitenwijken of bij kleine start-ups. Alle locaties zijn zo gekozen dat ze de inhoud van het programma ondersteunen. Het grootste deel van het programma vindt echter plaats in Amsterdam. De Bildung Academie zit bij Crea, Nieuwe Achtergracht te Amsterdam.

WIE VERZORGT HET ONDERWIJS?

Dit zijn gastexperts uit de wetenschap, (semi-)publieke sector, kunst- en theaterwereld en het bedrijfsleven. Zij verzorgen interessante en interactieve colleges. In aansluiting daarop zijn er programma’s die een koppeling leggen tussen de  inhoud van de colleges, de groep en jou. 

Naast de gastexperts wordt het intensieve proces dat je tijdens het Bildungprogramma doorloopt, begeleid door gidsen. Gidsen zijn coaches die getraind zijn in het begeleiden van persoonlijke en groepsprocessen. Omdat de gidsen er gedurende het gehele proces bij zijn, is er altijd iemand waarop je kan terugvallen.

HOERA! EEN DIPLOMA?!

Het Bildung programma gebruikt een competentiegericht toetsingssysteem. Om dit te realiseren werken we samen met Ubiquity University. Meer weten over deze samenwerking? Klik hier!

WAT ZIJN DE KOSTEN?

Benieuwd naar het kostenplaatje en waar jouw geld voor wordt gebruikt?  Klik hier! .

HEB IK RECHT OP STUDIEFINANCIERING?

Nee, geen Nederlandse studiepunten en daarbij ook geen studiefinanciering of OV-vergoeding. 

HOE ZIET DE AANMELDPROCEDURE ERUIT?

De inschrijving voor het nieuwe programma is geopend! Wil jij kans maken op één van de plekken? Neem via onderstaande button contact met ons op! 

Op 3 juni 2020 is de matchingsdag, tijdens deze matching kijken we of jij en De Bildung Academie goed bij elkaar passen. De matching vindt plaats van 14:00 tot 17:00 op CREA te Amsterdam.

Alle informatie over deze dag ontvang je na je aanmelding tijdig van ons. Op 20 juni 2020 sluit de inschrijving en op 20 juli 2020 hoor je of je meedoet aan het Bildung programma 2020/2021.

Wil jij weten wat Bildung voor jou kan betekenen? Of wil je meer weten over het komende Bildung programma?

Vraag nu helemaal gratis en vrijblijvend gesprek aan bij onze onderwijsbegeleiders! 

Neem contact op via onderstaande knop en we komen zo snel mogelijk bij je terug.

WAT ZEGGEN DE STUDENTEN OVER DE BILDUNG ACADEMIE?

Onze alumni geven aan over meer zelfkennis te beschikken, waardoor ze beter weten wat ze willen in het leven. Daarnaast hebben ze in de modules kennis opgedaan over concrete problematiek, zoals bijvoorbeeld energie, digitalisering of sociaal ondernemerschap. Ook het opgebouwde netwerk wordt vaak genoemd. Bovendien worden niet alleen de hechte groep medestudenten zeer gewaardeerd, maar ook de talloze meesters, ondernemingen en invloedrijke personen die langs komen in het programma. De meeste alumni noemen als grootste leerpunten echter de daadkracht en het eigenaarschap over het proces. Als bildungstudent kom je er niet alleen achter waar je voor staat en waar je naartoe wilt, maar leer je ook hoe je daarnaar kan handelen en verantwoordelijkheid kan nemen.

Lees het interview met student Isa over haar ervaringen tijdens het Bildung masterjaar 

 

 

Ontwikkeling competenties: empathie, expressie, creatief uiten, kritisch analytisch denkvermogen, zelfkennis, feedback geven en ontvangen, holistisch reflecteren dmv Korthangen methode en de Socratische gespreksvoering.

Ontwikkeling competenties fase 2: empathie, expressie, kritisch analytisch, ethiek, confronteren, durf, onafhankelijkheid, samenwerken, assertiviteit, zelfontwikkeling, zelfsturing, doelen stellen, geweldloze communicatie, presentatie- en uitdrukkingsvaardigheden.

Ontwikkeling competenties: Ethiek, discipline, expressie, persoonlijk leiderschap, visie, verantwoordelijkheid, ondernemerschap, zelfmotivatie en pro-activiteit.

Competentiegerichte toetsing door Ubiquity University
Onze samenwerking met Ubiquity University geeft ons een assessment/toetsingssysteem dat uitgaat van de mens als geheel. Het onderwijs is in het Nederlands; de online leeromgeving is grotendeels in het Engels. Jouw leerproces wordt door middel van uitgebreide feedback van medestudenten, meesters en gidsen in kaart gebracht op de vier kerncompetenties Ethiek, Empathie, Expressie en Kritische-Analyse. Door het doen van creatieve opdrachten, materialisaties en reflectie laat jij zien welke competenties je ontwikkelt. Aan het einde van het programma wordt je geacht aan te tonen dat jij je bewust verhoudt tot minstens drie van deze kerncompetenties. Door middel van een online portfolio en je opgedane zelfkennis, kan jij aan het einde van het jaar duidelijker dan ooit laten zien wat jij hebt geleerd en hoe jij je hebt ontwikkeld als mens.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

De totale kosten voor dit programma bedragen 2950 euro. 90% van het collegegeld komt direct ten goede aan de inhoud van jouw onderwijs. Je hoeft het bedrag niet in één keer te betalen, dit kun je namelijk ook in twee termijnen doen. Zowel wanneer je het collegegeld in één keer betaald, als wanneer je er voor kiest dit in twee termijnen te doen is de eerste betalingsdeadline 24 augustus 2020. Indien je voor twee betalingstermijnen kiest, is de tweede betalingsdeadline 20 november 2020.