logo

BILDUNG 'OVERBRUGGEN'

In het huidige schoolsysteem wordt er scheiding aangebracht tussen verschillende niveau’s en derhalve worden scholieren vanaf de middelbare school gescheiden. Dit leidt tot beperkte interactie tussen de verschillende niveaus, beperkte waardering en begrip. Dit blijkt ook nadrukkelijk uit recent onderzoek. Zo berichtten het Parool, de NOS en het Algemeen Dagblad over het rapport van DUO Onderwijsonderzoek. Daarin komt naar voren dat veel docenten het beeld van toenemende segregatie en mislukte integratie in eigen onderwijs herkennen. Om die reden is Bildung Overbruggen gestart: een concreet maatschappelijk project welke segregatie en polarisatie tegengaat. Dit doen we door zowel MBO, HBO en WO-studenten inclusief te betrekken in een onderwijsproject en ze een half jaar lang verbindend te laten samenwerken, elkaars horizon te verbreden en vriendschappen te stimuleren.

Studenten krijgen een half jaar de tijd om samen een festival op te zetten in Amsterdam. Een festival over Amsterdammerschap en een festival van verbinding en verbroedering tussen mensen met verschillende achtergronden in de hoofdstad. Concreet valt de missie van het project daarmee uiteen in de onderstaande doelen.

Doelen van het project en daarmee van de student betreffen;

  • Segregatie en polarisatie tegengaan op twee niveaus: studenten en hun omgeving
  • Kloven tussen opleidingsniveaus slechten en met elkaar in contact komen
  • Verschillende niveaus van denken en werken leren kennen en doorgronden
  • Gelijke kansen stimuleren door sterke netwerken op te zetten
  • Duurzame doorontwikkeling door en voor studenten, waarbij eigenaarschap centraal staat

DIDACTISCHE DOELEN

  • Studenten én docenten elkaar laten helpen, ondersteunen en inspireren
  • Stimulerend en gedifferentieerd onderwijs aanbieden
  • Blauwdruk ontwikkelen voor een in de toekomst landelijk in te zetten concept


OVER BRUGGEN IN 2020

Bildung Overbruggen wordt frequent georganiseerd. Het volgende traject zal van start gaan in het nieuwe (kalender)jaar.

INTERESSE?

Neem contact met ons op voor meer informatie. Ook als u dit project naar uw stad wilt halen.
E-mail naar: overbruggen@debildungacademie.nl of neem persoonlijk contact op met onderstaande coördinator.

Durk Gardenier
durk@debildungacademie.nl 
06-14058573

Informatie aanvragen

Naam (voor- en achternaam)

Aanhef

Leeftijd

Telefoonnummer

Uw email

Wat is uw functie?

Onderwijsinstelling / bedrijf waaraan u verbonden bent

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

Stel uw vraag