logo

BILDUNG SOCIETY

Bildung Society is een adviestak van De Bildung Academie welke zich bezig houdt met het concreet oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, op ieder niveau en de hieraan verbonden thema’s. Opdrachtgevers binnen de (semi)-publieke sector ondersteunen wij middels advies, projecten en onderwijsprogramma’s vanuit het Bildungsideaal en methodieken die daarmee samenhangen.

Advies

Bildung Society levert adequate ondersteuning om tot werkend intern en extern beleid te komen teneinde maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van bewezen wetenschappelijke en praktisch toepasbare bildung-methodieken. In samenspraak met de opdrachtgever wordt een vergaande analyse verricht en geconverteerd naar een operationeel en werkbaar plan.

Projecten

Met alleen een weloverwogen plan komen we er niet. In samenwerking met opdrachtgevers en partners gaan we in projectvorm aan de slag om de geformuleerde problematiek concreet op te lossen. Bildung Society verzorgd het gehele traject: van het plan tot materialisatie en evaluatie.

Bildung Society in de media

MEER WETEN?

Neem contact op met onderstaande coördinator. U kunt ook e-mailen naar society@debildungacademie.nl.

Durk Gardenier
durk@debildungacademie.nl 
06-14058573

Informatie aanvragen

Naam (voor- en achternaam)

Aanhef

Leeftijd

Telefoonnummer

Uw email

Wat is uw functie?

Onderwijsinstelling / bedrijf waaraan u verbonden bent

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

Stel uw vraag