logo

BILDUNG SOCIETY

Bildung Society is een adviestak van De Bildung Academie welke zich bezig houdt met het concreet oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken, op ieder niveau en de hieraan verbonden thema’s. Opdrachtgevers binnen de (semi)-publieke sector ondersteunen wij middels advies, projecten en onderwijsprogramma’s vanuit het Bildungsideaal en methodieken die daarmee samenhangen.

Advies

Bildung Society levert adequate ondersteuning om tot werkend intern en extern beleid te komen teneinde maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van bewezen wetenschappelijke en praktisch toepasbare bildung-methodieken. In samenspraak met de opdrachtgever wordt een vergaande analyse verricht en geconverteerd naar een operationeel en werkbaar plan.

Projecten

Met alleen een weloverwogen plan komen we er niet. In samenwerking met opdrachtgevers en partners gaan we in projectvorm aan de slag om de geformuleerde problematiek concreet op te lossen. Bildung Society verzorgd het gehele traject: van het plan tot materialisatie en evaluatie.

Enkele voorbeelden van advies- en projecttrajecten:

OVER BRUGGEN

Over bruggen is een concreet maatschappelijk project welke segregatie en polarisatie tegengaat. Dit doen we door MBO, HBO en WO-studenten inclusief te betrekken in een onderwijsproject en ze een half jaar lang verbindend te laten samenwerken, elkaars horizon te verbreden en vriendschappen te stimuleren.

CONGRESTIVAL

Het Congrestival is een congres en festival in één, over Bildung in en tussen het mbo, hbo en wo. Tijdens dit congrestival gaan we vanuit kennis en ervaring expertise delen over bildung in en tussen MBO, HBO en WO in de vorm van pedagogiek, didactiek, methodiek.

Bildung Society in de media

MEER WETEN?

Neem contact op met één van onderstaande coördinatoren. U kunt ook e-mailen naar society@debildungacademie.nl

Coordinator Bildung Society en Congrestival

Durk Gardenier

durk@debildungacademie.nl 
06-14058573

Coordinator Over bruggen in Amsterdam

Url Correa

url@debildungacademie.nl

06-40959947