logo

Bildung voor Docenten

Aangeboden door de Bildung Academie & House of Deep Democracy

Hoe zou het zijn als onderwijs een plek is waar student en docent samen ontdekken hoe de wereld van morgen er uit ziet?
Hoe zou het zijn als in de school intrinsieke motivatie, exploratie, verbinding en creatie centraal staan?

Bij De Bildung Academie en House of Deep Democracy weten we dat goed onderwijs valt of staat met de docent. Daarom bieden wij samen een open professionaliseringstraject aan voor docenten, waarbinnen wij ons primair richten op het vo, mbo, hbo en wo. 

Open traject: inspiratie, bewustwording en doen!

Inspiratie
Hoe ziet de ideale onderwijswereld eruit? Welke betekenis hebben kunst en actualiteit in de les? Wat gebeurt er in een groep als de minderheid een stem krijgt? Hoe kan het onderwijs bijdragen aan een duurzame wereld? We gebruiken verschillende inspirerende voorbeelden als materiaal voor het voeren van verdiepende gesprekken en het ontwerpen van jouw eigen experimenten in jouw onderwijspraktijk. Trainer Koen Wessels brengt theoretische verdieping aan door bildungsbronnen en inzichten te delen, nodigt jou uit hetzelfde te doen en faciliteert het doorlopende gesprek hierover.

Bewustwording
Samen met de andere deelnemers ga je een nieuw leerproces aan waarin je jouw kernwaarden en handelingen als docent onderzoekt en verscherpt. De trainers van het traject zetten uiteenlopende actieve werkvormen en gesprekstechnieken in. Trainer Yonathan Keren laat je op een ervaringsgerichte manier kennismaken met de methode van Deep Democracy. Ben jij je bewust van de dynamiek binnen groepsprocessen? Hoe vertegenwoordig jij de stem van de minderheid en wat doe je in conflictsituaties? Door verschillende voorbeeldsituaties in de sessies te integreren, krijg je praktische handvatten aangereikt die jouw bewustwording stimuleren.

Doen
Aan de hand van persoonlijke leervragen en nieuw verworven inzichten ga je het experiment aan in jouw eigen lespraktijk. Zo oefen je in daadkracht en creativiteit. Trainer Marijn Moerman nodigt je uit om via verschillende kunstvormen de regie en dramaturgie van jouw lessen te verzorgen. Hoe kan kunst jouw ideeën over onderwijs vormgeven? Hoe verhouden vorm en inhoud zich in jouw lessen? Het traject sluit je af met een ‘groepsmaterialisatie’. Samen met de andere deelnemers reflecteer je op de leerprocessen van het traject en maak je deze tastbaar door een ervaringsavond vorm te geven voor belangstellenden binnen het onderwijs.

Benadering van Bildung
In dit traject wordt Bildung benaderd als vraag, die kleur en richting geeft aan de invulling van het leerproces. Samen met de deelnemers ga je het experiment aan om uit te zoeken wat Bildung zou kunnen betekenen en hoe zich dit verhoudt tot jouw onderwijspraktijk en professionaliteit. Het programma biedt ruimte om doorlopend over het leerproces te reflecteren en hier samen richting aan te geven, onder begeleiding van gids Lisanne de Berg.

Meer weten?
Neem contact op met één van onze trainers.

Koen Wessels
Coördinator, Trainer Bildung & Verdieping
Tel: 06-39002904

Email

Marijn Moerman
Trainer Kunst

Email

Yonathan Keren
Trainer Deep Democracy

Email

Informatie aanvragen

Persoonlijke gegevens

Naam (voor- en achternaam)

Aanhef

Leeftijd

Telefoonnummer

Uw email

Contactgegevens school/onderwijsinstelling

School / onderwijsinstantie waaraan u verbonden bent

Adres en postcode school / onderwijsinstantie

Overige gegevens:

Welk vak doceert u?

Op welk niveau?

Motivatie en verwachtingen:

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

Wat is uw motivatie om mee te doen aan Bildung voor Docenten?

Wat verwacht u te leren bij de training Bildung voor Docenten?