logo

Bildung voor Docenten biedt open professionaliseringstrajecten aan voor docenten in het vo, mbo, hbo en wo in samenwerking met The Dialoque Hunters, experts op het gebied van Deep Democracy. Bildung voor Docenten vertrekt vanuit drie pillars:

Inspiratie
Hoe ziet de ideale onderwijswereld eruit? Welke betekenis hebben kunst en actualiteit in de les? Wat gebeurt er in een groep als de minderheid een stem krijgt? Hoe kan het onderwijs bijdragen aan een duurzame wereld? Bildung voor Docenten gebruikt verschillende inspirerende voorbeelden als materiaal voor het voeren van verdiepende gesprekken en het ontwerpen van uw experimenten in uw onderwijspraktijk. Een open ruimte om met gelijkgezinden te verdiepen/verkennen/vertragen leidt in dit verband veelal tot nieuwe perspectieven.

Bewustwording

Samen met de andere deelnemers gaat u een leerproces aan waarin u uw kernwaarden en handelingen als docent onderzoekt en verscherpt. Fundamenteel hierin is de beantwoording van de vraag waar u met het onderwijs naartoe wilt en wat dit concreet van u vergt. Er wordt concreet ingegaan op uw rol als docent, uw kwaliteiten en leerkansen, uw visie op onderwijs en de pedagogische relatie tussen u en de leerling. De trainers van het traject zetten uiteenlopende actieve werkvormen en gesprekstechnieken in, waaronder de methode van Deep Democracy.

Doen
De onderwijspraktijk blijft centraal staan en aan de hand van persoonlijke leervragen en nieuw verworven inzichten gaat u het experiment aan in uw eigen lespraktijk. Op deze manier oefent u in daadkracht en creativiteit. Het traject wordt afgesloten met een ‘groepsmaterialisatie’. Samen met de andere deelnemers verzorgt u een avond voor belangstellenden binnen het onderwijs welke inzicht verschaft in uw onderwijsexperiment.

Meer weten?
Neem contact op met één van onze trainers of lees meer over het komende programma!

Koen Wessels
Trainer Bildung & Verdieping
Tel: 06-39002904
Email

Lisanne de Berg
Gids
Tel: 06-42555875
Email

Marijn Moerman
Trainer Kunst
Email

Yonathan Keren
Trainer Deep Democracy
Email