logo
De open dag heeft reeds plaatsgevonden. In onderstaande opname kan je de gehele live uitzending terugkijken! Zie je de opname niet? Dan kan je hem ook via de volgende link vinden: klik hier
 
Andere vragen? Neem contact met ons op en dan kijken we samen of De Bildung Academie bij jou past! 

De matchingsdag heeft reeds plaatsgevonden! Heb je deze gemist, maar wilde je hier wel bij zijn? Geen probleem! Neem contact met ons op en dan kijken we samen wat de mogelijkheden zijn of De Bildung Academie bij jou past.

__________________________________________________________________
Op 3 juni 2020 is de matchingsdag. Tijdens deze matching kijken we of jij en De Bildung Academie goed bij elkaar passen. Kom kennismaken met ons onderwijs, de huidige studenten, gidsen en gastmeesters! Stel al je vragen en laat je meevoeren door wat Bildung-onderwijs voor jou kan betekenen.

De matching vindt plaats van 14:00 tot 17:00 in een online omgeving. Toegang is gratis maar meld je wel even aan! Op 15 juni 2020 sluit de inschrijving en per 30 juni weet je of je meedoet aan het Bildung programma 2020/2021.

Wil je meer weten over het Bildung programma dat september 2020 van start gaat? Kijk dan op onze website voor meer informatie: https://debildungacademie.nl/bildung-master/

Wil jij je meteen aanmelden voor de Matchingsdag? Doe dat via dit Google Formulier

Tot 3 juni! 

 

 

WAT IS DE BILDUNG MASTER?

De Bildung master is een éénjarige opleiding gericht op JOU! In dit onderwijs ga je ervaren wie jij bent en wat jou motiveert. Je gaat leren je te verhouden tot de ander en de huidige complexe wereld. Tijdens de master ga je alles wat je geleerd hebt vertalen in actie. Want wat heb je aan kleine of grote ideeën als je niet weet hoe je die met de wereld deelt?

Tijdens deze master word je uitgedaagd naar jezelf te kijken en grenzen te verleggen. Daarbij speelt groepsdynamiek en welke rol jij daarin neemt een centrale rol. Samen creëren we een sfeer van veiligheid, vertrouwen en verbondenheid. Zo scheppen we een ruimte om te proberen, te falen en te groeien.

Daarnaast onderzoek je bij De Bildung Academie thema’s die nu relevant zijn. Dit doe je samen met experts uit alle hoeken van de samenleving, zoals bijvoorbeeld de kunstwereld, het bedrijfsleven en de wetenschap. Op deze manier ontwikkel je een brede multidisciplinaire blik op de materie.

Bovendien leer je netwerken, samenwerken, onderhandelen, ondernemen en van jouw idee werkelijkheid te maken. Na het behalen van  de Bildung master weet je niet alleen waar je voor staat en waar je naartoe wilt, maar heb je ook geleerd hoe je daarnaar kan handelen.

 

Bij De Bildung Academie en House of Deep Democracy weten we dat goed onderwijs valt of staat met de docent. Daarom bieden wij samen een open professionaliseringstraject aan voor docenten, waarbinnen wij ons primair richten op het vo, mbo, hbo en wo. Op 10 oktober 2019 start de derde editie van het open traject Bildung voor Docenten

 


Open traject najaar 2019 - voorjaar 2020: inspiratie, bewustwording en doen!

 • Voor alle docenten in het vo, mbo, hbo en wo. Werkzaam in een ander onderwijstype en geïnteresseerd? Neem contact op, dan kijken we samen of het past!
 • Maximaal 15 deelnemers
 • €1.800 excl. btw
 • Tien bijeenkomsten op diverse woensdagen van oktober 2018 t/m mei 2019:
  • Tijd: 14.00u – 20.30u
  • Data: 9 oktober, 30 oktober, 20 november, 11 december, 15 januari, 5 februari, 4 maart, 25 maart en 15 april en 6 mei.
  • Locatie: Tugela85; Tugelaweg 85 1091 VN, Amsterdam
  • Inclusief avondeten uit de wijkkeuken van Tugela85
 • Materialisatieavond op woensdag 20 mei van 18:30u – 21:00u. Voorbereidingen doorloop om 15:00. 
 • Evaluatie en informele afsluiting op woensdag 27 mei van 17:30 tot 20:30.
 • Plus: gemiddeld 2 uur voorbereiding per bijeenkomst
 • Plus: doorlopende reflectie op- en experiment in eigen onderwijspraktijk

 Inspiratie
Hoe ziet de ideale onderwijswereld eruit? Welke betekenis hebben kunst en actualiteit in de les? Wat gebeurt er in een groep als de minderheid een stem krijgt? Hoe kan het onderwijs bijdragen aan een duurzame wereld? We gebruiken verschillende inspirerende voorbeelden als materiaal voor het voeren van verdiepende gesprekken en het ontwerpen van jouw eigen experimenten in jouw onderwijspraktijk. Trainer Koen Wessels brengt theoretische verdieping aan door bildungsbronnen en inzichten te delen, nodigt jou uit hetzelfde te doen en faciliteert het doorlopende gesprek hierover.

Bewustwording
Samen met de andere deelnemers ga je een nieuw leerproces aan waarin je jouw kernwaarden en handelingen als docent onderzoekt en verscherpt. De trainers van het traject zetten uiteenlopende actieve werkvormen en gesprekstechnieken in. Trainer Yonathan Keren laat je op een ervaringsgerichte manier kennismaken met de methode van Deep Democracy. Ben jij je bewust van de dynamiek binnen groepsprocessen? Hoe vertegenwoordig jij de stem van de minderheid en wat doe je in conflictsituaties? Door verschillende voorbeeldsituaties in de sessies te integreren, krijg je praktische handvatten aangereikt die jouw bewustwording stimuleren.

Doen
Aan de hand van persoonlijke leervragen en nieuw verworven inzichten ga je het experiment aan in jouw eigen lespraktijk. Zo oefen je in daadkracht en creativiteit. Trainer Marijn Moerman nodigt je uit om via verschillende kunstvormen de regie en dramaturgie van jouw lessen te verzorgen. Hoe kan kunst jouw ideeën over onderwijs vormgeven? Hoe verhouden vorm en inhoud zich in jouw lessen? Het traject sluit je af met een ‘groepsmaterialisatie’. Samen met de andere deelnemers reflecteer je op de leerprocessen van het traject en maak je deze tastbaar door een ervaringsavond vorm te geven voor belangstellenden binnen het onderwijs.

Benadering van Bildung
In dit traject wordt Bildung benaderd als vraag, die kleur en richting geeft aan de invulling van het leerproces. Samen met de deelnemers ga je het experiment aan om uit te zoeken wat Bildung zou kunnen betekenen en hoe zich dit verhoudt tot jouw onderwijspraktijk en professionaliteit. Het programma biedt ruimte om doorlopend over het leerproces te reflecteren en hier samen richting aan te geven, onder begeleiding van gids Lisanne de Berg.

Meer weten?
Neem contact op met één van onze trainers.

Koen Wessels
Trainer Bildung & Verdieping
Tel: 06-39002904
Email

Mireia Kop
Gids
Tel: 06-16325334 

Email

Marijn Moerman
Trainer Kunst
Email

Yonathan Keren
Trainer Deep Democracy
Email

Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Naam (voor- en achternaam)

Aanhef

Leeftijd

Telefoonnummer

Uw email

Contactgegevens school/onderwijsinstelling

School / onderwijsinstantie waaraan u verbonden bent

Adres en postcode school / onderwijsinstantie

Overige gegevens:

Welk vak doceert u?

Op welk niveau?

Motivatie en verwachtingen:

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

Wat is uw motivatie om mee te doen aan Bildung voor Docenten?

Wat verwacht u te leren bij de training Bildung voor Docenten?

Hoe is de opleiding opgebouwd?

De intieme opleiding (we hebben plek voor 12 deelnemers) bestaat uit

 • een groepsprogramma met 10 tot 14 wekelijkse avondbijeenkomsten (op woensdagavond, vanaf 19:00uur), waarin we onder andere ingaan op de Bildung-onderwijs filosofie, actieve en creatieve werkvormen, de kunst van het spreken en adviseren, de zakelijke kant van het adviseur zijn (o.a. sales, onderhandelen en marketing) en actualiteiten binnen de beweging;  
 • de opleiding bevat tevens een individueel traject, waarin jouw eigen leervragen centraal staan.
 • het programma is vraaggestuurd en wordt dus mede-vormgegeven door de deelnemers zelf.

Details over de inhoud van het groepsprogramma volgen in een later stadium.

Wat kun je na de opleiding doen?

Aan het eind van het programma ontvang je het certificaat Bildung adviseur. Je kunt vanuit jouw eigen werkveld Bildung toepassen. Een tweede mogelijkheid is om in gesprek met DBA te verkennen of je vanuit DBA verder aan onze missie kunt werken.

Op een rijtje…wat biedt dit traject jou?

 • de basis van Bildung als ideaal, methode en organisatiewijze;
 • integratie van Bildung met het eigen professionele functioneren (als adviseur);
 • vaardigheden, houding en kennis in het zijn van Bildung Adviseur inclusief uitvoering van startsessie;
 • basiskennis en ervaring in onder meer de volgende methodes: materialisatie, deep democracy, dynamische oordeelsvorming, coach-technieken en diverse gespreksvormen.
 • Onderdeel zijn van het netwerk van de Bildung beweging: wij staan in verbinding met de (nieuwe) leiders van Nederland. Zowel corporate, universitair, de kunsten als overheid. Met meer dan 600 alumni, 600 (oud-)bouwers (vrijwilligers) en duizenden docenten wordt je onderdeel van een bijzondere beweging.

Door wie word je begeleid?

Michiel Tolman
Directeur Bildung Academie

Dylan Vianen
Bildung adviseur & hoofd Bildung Onderwijs Advies

Aan wat voor soort opdrachten werkt Bildung Onderwijsadvies momenteel?

Een mooi voorbeeld van een Bildung adviesopdracht is “A Broader Mind”: een innovatief onderwijsprogramma voor alle(!) bachelorstudenten aan de VU. Persoonlijke ontwikkeling en het leren omgaan met maatschappelijke en academische uitdagingen staan hierin centraal. Het programma wordt bottom-up gebouwd, door een groeiend aantal studenten, docenten en medewerkers van de VU. Dit proces wordt sinds de start begeleid door Bildung adviseurs. Voor meer info klik hier.

Wat betekent deze opleiding voor de Bildung Academie?

De opleiding draagt bij aan het waarmaken van onze missie: bildung toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen. Daarnaast zien we deze opleiding als een talentpool. We verwachten de komende tijd een grote groei in opdrachten, wat betekent dat de Bildung Academie ruimte heeft voor meer goede nieuwe Bildung adviseurs.

Investering

De deelnemerskosten voor deze opleiding bedragen € 850,- excl. btw.

Aanmelding

Als je enthousiast bent over het programma horen we dat heel graag van je! Stuur ons uiterlijk 1 augustus jouw CV en een motivatiebrief (1 A4), via info@debildungacademie.nl, waarin je beschrijft:

 • wie je bent
 • je relatie tot Bildung (en DBA)
 • waarom je denkt dat Bildung nodig is
 • je ambitie: waar droom je van?

Daarin zul je vaak merken dat je al veer meer kunt dan je denkt, maar gelukkig is er ook voldoende ruimte om te falen en daarvan te leren. Door te luisteren, te ervaren en te doen leer je vertrouwen opbouwen in je publiek en in jezelf om in zowel vertrouwde als nieuwe omgevingen een krachtig verhaal te kunnen neerzetten. 

De programma’s van De Bildung Sprekers Academie richten zich op het fenomeen overtuigingskracht: wat maakt iemand effectief in het overbrengen van een bepaalde boodschap in een verbale context? Op theorie niveau wordt gebruik gemaakt van kennis uit de klassieke en moderne retorica om antwoord te geven op deze vraag, op praktijkniveau wordt middels oefeningen uit theater en voordrachtskunde deze kennis omgezet in kunde. Als een Bildungsprogramma vormen je eigen competenties, overwegingen en denkwijzen het uitgangspunt en is er veel ruimte voor ervaren, reflectie en discussie. Bovendien staat de verhouding tussen de deelnemer als individu, als deel van een groep en als deel van een samenleving centraal. Want overtuigingskracht is geen objectief iets; het komt tot stand in de interactie tussen het individu en de groep, tussen een spreker en een publiek.

JAARPROGRAMMA 2019/2020

Het geven van een persuasieve toespraak is de kernfocus van de retorica, maar overtuigend spreken speelt zich uiteraard af in meer contexten dan alleen de speech. In tal van alledaagse situaties, of we nu een discussie voeren met een vriend of vriendin, sollicteren op een baan of een punt willen maken in een vergadering, zijn we doelbewust bezich met overtuigen. Het jaarprogramma concentreert zich daarom op overtuigingskracht in de meest brede zin van het woord en heeft als doel om deelnemers op te leiden tot overtuigend spreker in zowel formele als informele situaties.

Het jaarprogramma 2019-2020 bestaat uit 33 wekelijkse bijeenkomsten (en een afsluitend diner) en start op 5 september, 2019. De bijeenkomsten vinden plaats op donderdagavonden van 19.00 tot 21.30.

Kosten voor het jaarprogramma van de Bildung Sprekers Academie bedragen €1850,- excl. BTW. Leden ontvangen 15% korting. Studenten of personen die uiterlijk één jaar geleden een bachelor of masteropleiding hebben afgerond ontvangen op vertoon van hun bewijs van inschrijving 35% korting (niet geldig in combinatie met ledenkorting).


Let op! De inschrijving voor dit programma sluit op 26 augustus 2019. AANMELDEN

Persoonlijke gegevens

Naam (voor- en achternaam)

Aanhef

Leeftijd

Telefoonnummer

Emailadres

Hoe bent je bij ons terecht gekomen?

Wat is jouw leerbehoefte?

 

De programma’s van De Bildung Sprekers Academie richten zich op het fenomeen overtuigingskracht: wat maakt iemand effectief in het overbrengen van een bepaalde boodschap in een verbale context? Op theorie niveau wordt gebruik gemaakt van kennis uit de klassieke en moderne retorica om antwoord te geven op deze vraag, op praktijkniveau wordt middels oefeningen uit theater en voordrachtskunde deze kennis omgezet in kunde. Als een Bildungsprogramma vormen je eigen competenties, overwegingen en denkwijzen het uitgangspunt en is er veel ruimte voor ervaren, reflectie en discussie. Bovendien staat de verhouding tussen de deelnemer als individu, als deel van een groep en als deel van een samenleving centraal. Want overtuigingskracht is geen objectief iets; het komt tot stand in de interactie tussen het individu en de groep, tussen een spreker en een publiek.

Het halfjaar programma bestaat uit zestien wekelijkse bijeenkomsten, de basisonderwerpen die aan bod komen gedurende het halfjaarprogramma zijn theoretische (klassieke) retorica, tekstopbouw, stem en houding.

Binnen het jaartraject wordt er van de ruimte gebruik gemaakt om voor ieder van deze onderwerpen meer verdieping op te zoeken. In het bijzonder wordt er meer stil gestaan bij de relatie tussen luisteren en spreken, en zal er aandacht worden besteed aan workshops en coaching. Het jaar programma bestaat uit drieëndertig wekelijkse bijeenkomsten.

HALFJAARPROGRAMMA 2019

Traditioneel is het domein van de overtuigingskracht de redevoering: een voordracht over een bepaald onderwerp waarin een variatie aan inhoudelijke en stijlkundige technieken worden aangewend om een publiek van een boodschap te overtuigen. Het doel van het halfjaarprogramma is dan ook om theoretische inzichten en praktische ervaringen te combineren om een effectieve redevoering te kunnen produceren.

Het halfjaarprogramma 2019 bestaat uit zestien wekelijkse bijeenkomsten (en een afsluitend diner) en start op 4 september, 2019. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 21.30.

Het halfjaarprogramma 2020 bestaat uit zestien wekelijkse bijeenkomsten (en een afsluitend diner) en start op 5 februari, 2020. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 21.30.

Kosten voor het halfjaarprogramma van de Bildung Sprekers Academie bedragen €999 excl. BTW.  Leden ontvangen 15% korting. Studenten of personen die uiterlijk één jaar geleden een bachelor of masteropleiding hebben afgerond ontvangen op vertoon van hun bewijs van inschrijving 35% korting (niet geldig in combinatie met ledenkorting).


Let op! De inschrijving voor dit programma sluit op 30 augustus 2019. AANMELDEN

Persoonlijke gegevens

Naam (voor- en achternaam)

Aanhef

Leeftijd

Telefoonnummer

Emailadres

Hoe bent je bij ons terecht gekomen?

Wat is jouw leerbehoefte?

 

Tijdens deze avond zullen de studenten via presentaties suggesties doen tot onderwijsvernieuwingen op vak-, facultair of universitair niveau. De bijeenkomst is tevens een leuke gelegenheid voor alle docenten, medewerkers en studenten aan de VU en UVA om kennis te maken met het vernieuwende onderwijs zoals  dat is ontwikkeld door De Bildung Academie en de FSW als onderdeel van het honoursprogramma.

De presentaties vinden plaats na 3 maanden bildungsonderwijs waarbij de studenten met wetenschappers, trainers en ondernemers aan de slag zijn gegaan met verschillende manieren van leren en de vraag: “welke elementen willen wij graag binnen onze eigen leeromgeving, de VU en de UvA, implementeren?”.

Zodoende ontwikkelden de studenten in groepsverband een nieuw, eigen stukje onderwijs, met als doel dit ook voor medestudenten toegankelijker te maken.

Om deze prille nieuwigheden na afronding van dit vak zo goed mogelijk een plaats te geven binnen de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam gaan wij graag op deze avond, na afloop van de presentaties, met u hierover in gesprek!

 

Programma

 • 18:30 – 18:40 inloop + aanleiding voor opzetten vak

 • 18:40 – 18:50 uitleg vak

 • 18:50 – 19:30 Presentaties van studenten

 • 19:30 – 19:40 Voortzetting & Afsluiting

  (met uitloop tot 20:00)

 

 

Mocht u vragen hebben n.a.v. deze mail kunt u deze richten tot r.l.koetsier@vu.nl

Wilt u graag aanwezig zijn? Klik dan hier om u aan te melden!

 

Locatie:

Collegezaal KC-07 vindt u door rechtdoor te lopen vanaf de hoofdingang en het trappetje af te dalen. U loopt dan tegen de deuren van de zaal aan.

Graag tot dan!

 

Op deze pagina leest u over De Bildung Academie, het Jaarprogramma en de bildungsstage. Meer weten? Via deze link kunt u zich direct aanmelden voor een van de informatieavonden.

 

Hoe wordt er actief en bewust in uw organisatie omgegaan met Bildung? Dit is een van de vraagstukken die studenten van De Bildung Academie behandelen als onderdeel van een bildungsstage. Deze start op 25 februari 2019. De Bildung Academie zoekt daarom organisaties die de waarde van het experiment onderschrijven, de noodzaak voor vernieuwend en toekomstgericht onderwijs zien en die openstaan voor samenwerking.

 

Wat is de Bildung Academie?

De Bildung Academie is in 2015 opgericht door veertig studenten en docenten. Wij bieden studenten een interdisciplinaire programma waarin ze niet alleen kennis opdoen, maar zich ook ontwikkelen op ethisch, empathisch en creatief gebied. Zo is De Bildung Academie een jonge beweging die via het onderwijs zorgt voor maatschappelijke vernieuwing. Wij worden daarbij geïnspireerd door Bildung: het ideaal en de methode om mensen tot volledige ontwikkeling te brengen. Met de kennis en ervaring vanuit onze programma’s inspireren we andere onderwijsinstellingen tot organisatorische en didactische vernieuwing. Door toekomstgericht onderwijs te verspreiden, dragen we bij aan een maatschappelijke kentering.

 

Wat is het Jaarprogramma?

Het Jaarprogramma is in september 2018 gestart. 27 studenten zijn een jaar lang, drie dagen per week, actief en bewust met bildung bezig. Zij doorlopen in ons jaarprogramma een viertal fases waarin persoonlijke vorming en het leren nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staan. Het biedt studenten de context waarin zij zich als mens volledig kunnen ontwikkelen en leert hen om vanuit hun eigen kracht maatschappelijke vernieuwing te realiseren. Dit doen zij in een levendige leeromgeving, waarbij de combinatie van theorie en praktijk een van de uitgangspunten is.

 

Wat is een bildungsstage?

In de laatste fase van het jaarprogramma worden de geleerde lessen vertaald naar de praktijk. Ook buiten de onderwijscontext blijft persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef namelijk van belang. Om de voortgang van het leerproces ook na De Bildung Academie voort te zetten, bestaat er een bildungsstage. Daarin gaan onze studenten, zelfstandig of binnen een organisatie, aan de slag met een experiment of opdracht. Wij dagen de studenten uit de geleerde lessen toe te passen in een nieuwe omgeving, daar weer van te leren en om zich over hun eigen ontwikkelvraag te buigen.  

Daarbij neemt het experiment een centrale plek in. Het biedt de organisatie als de student de mogelijkheid om blinde vlekken bloot te leggen, onconventionele antwoorden op kansen en bedreigingen (zowel intern als extern) te formuleren en is zodanig een oefening in veerkracht, discipline en weerstand.

 

Wat houdt een samenwerking in:

 • Er is ruimte om van 25 februari tot 19 juni (met tussendoor 2 weken vakantie) één of meerdere studenten 3 dagen per week in uw organisatie aan de slag te laten gaan
 • Zowel de student als De Bildung Academie worden door u van een aanspreekpunt voorzien
 • U staat open voor initiatief van de student en biedt ruimte om ideeën om te zetten naar actie
 • U onderschrijft het karakter en toegevoegde waarde van een experiment
 • Aangezien de invulling van de projecten in samenspraak tussen u en de studenten zal worden gevormd, zal de exacte vorm van samenwerking t.z.t. worden bepaald. Deze gesprekken vinden plaats in januari en februari 2019.

 

Wat mag u verwachten van een samenwerking?

 • Een bildung student die stilstaat bij de manier waarop het project van duurzame waarde is voor uw organisatie
 • De bildung student deelt zijn of kennis en inzichten (lees: materialiseert)
 • Deel uitmaken van het netwerk van de vernieuwende beweging die De Bildung Academie is
 • Kennis maken met vernieuwende Bildung ontwikkelingsmethoden

 

Meer informatie

Bezoek één van onze informatieavonden in Amsterdam:

Naast het verschaffen van meer informatie en het beantwoorden van vragen, zullen we op deze avonden ook naar uw feedback vragen, opdat wij deze kunnen verwerken in de opzet van de bildungsstage.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie of goed idee waar we mee aan de slag moeten? Neem vooral contact op via: podia@debildungacademie.nl

 

Tijdslijn

14 januari:                                informatieavond

25 februari:                             start bildungsstages

8 april – 17 april:                     lentereces

18 juni:                                     einde bildungsstages

19 juni:                                     afsluitende presentatie bildungsstages