logo

BILDUNG CONGRESTIVAL

Veel mensen vinden het lastig om om te gaan met onze ingewikkelde samenleving en hebben steeds meer moeite om richting en betekenis aan het eigen leven te geven. Vanwege de directe invloed op onze leefwereld dagen ontwikkelingen als segregatie, klimaatverandering en digitalisering ons uit tot innovatie.

Enkel wetenschappelijke kennis, analytisch denkvermogen en klassieke onderwijsmethoden zijn niet voldoende om dit soort maatschappelijke vraagstukken duurzaam aan te pakken. De vraag naar Bildung, oftewel het ideaal en de methode om mensen tot volledige ontwikkeling te brengen, neemt steeds meer toe.

WAAROVER GAAT HET BILDUNG CONGRESTIVAL?

Het Congrestival wordt gekenmerkt door interactie, energie en dialoog over Bildung en hoe onderwijs constructief kan bijdragen aan maatschappelijke uitdagingen. Tijdens het Congrestival wordt kennis, ervaring en expertise gedeeld als het gaat om Bildung in en tussen het mbo, hbo en wo vanuit een pedagogische, didactische en methodische inslag. Zo worden er concrete handvatten geboden voor zowel studenten, docenten als bestuurders.

Daarbij gaat het meer specifiek om de volgende vraag: ‘welke rol kan Bildung spelen als vernieuwende onderwijsmethode in het creëren van meer kansengelijkheid, het stimuleren van burgerschap en in de koppeling van de arbeidsmarkt en het onderwijssysteem?’.

WAT? Bildung Congrestival

WAAR? Amsterdam, (exacte locatie volgt)

WANNEER? Wordt nader bekend gemaakt. 

VOOR WIE? wo, hbo en mbo studenten, docenten en bestuurders met interesse en/of expertise in onderwijs en de arbeidsmarkt, kansengelijkheid, studentenwelzijn en Bildung

Vragen? Neem dan contact op met onderstaande coördinator.

Durk Gardenier
durk@debildungacademie.nl 
06-14058573

Informatie aanvragen

Naam (voor- en achternaam)

Aanhef

Leeftijd

Telefoonnummer

Uw email

Wat is uw functie?

Onderwijsinstelling / bedrijf waaraan u verbonden bent

Hoe bent u bij ons terecht gekomen?

Stel uw vraag