logo

Gebruik van de webpagina van De Bildung Academie is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Het gebruik van deze website (hierna ‘de webpagina’) betekent dat de gebruiker instemt met onderstaande disclaimer.

Inhoud

De Bildung Academie tracht de informatie op de webpagina actueel te houden. Desondanks kan het voorkomen dat er onvolkomenheden in de informatie zitten. De Bildung Academie behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande waarschuwing wijzigingen aan te brengen aan de inhoud van de webpagina. We verzoeken u bij twijfel over de juistheid van de inhoud van de webpagina contact met ons op te nemen.

Aansprakelijkheid

De Bildung Academie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie op de webpagina of voor de gevolgen van de toegang en het gebruik daarvan. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de webpagina.  Er wordt geen enkele garantie of verklaring, uitdrukkelijk noch stilzwijgend, gegeven ter zake van de juistheid of volledigheid van de informatie die op de webpagina wordt gepubliceerd of waartoe via de webpagina toegang wordt geboden. Aan de gegevens, zoals die op webpagina worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend.

Auteursrecht

Op de webpagina afgebeelde gegevens, waaronder maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, video’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s, waren- en dienstmerken zijn in eigendom of licentie bij De Bildung Academie of gelieerde instellingen en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de webpagina.

Links

Verwijzingen of hyperlinks naar andere pagina’s welke niet het eigendom zijn van De Bildung Academie zijn enkel opgenomen ter informatie van de gebruiker van de webpagina. De Bildung Academie geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot van de inhoud van dergelijke pagina’s.

Copyright

Het is de gebruiker van de webpagina niet toegestaan de inhoud van de webpagina te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van De Bildung Academie of gelieerde instellingen.
© Copyright: Stichting De Bildung Academie, gevestigd te Amsterdam. E-mail: info@debildungacademie.nl