logo

A Broader Mind – Vrije Universiteit Amsterdam

16mei2018

Onze toekomst is een open vraag. Terwijl steeds meer mensen worstelen met hun kijk op de wereld, dagen urgente vraagstukken als polarisatie, klimaatverandering en digitalisering ons uit tot innovatieve oplossingen. Alleen met wetenschappelijke kennis, analytisch denkvermogen en klassieke onderwijsmethoden komen we er niet. Vanuit studenten, onderwijsinstellingen, de samenleving en de arbeidsmarkt klinkt een roep om onderwijs dat ons beter leert omgaan met onszelf en een wereld in transitie. Een roep om mensen die verder kijken dan hun eigen belang en in staat zijn om persoonlijke en maatschappelijke ambities waar te maken. Om leiders die niet voor zichzelf gaan, maar van zichzelf uitgaan.

A Broader Mind wordt gesteund door het College van Bestuur van de Vrije Universiteit en maakt onderdeel uit van een van de profileringsambities.