logo

Bildung Beraad (maandelijks)

21mei2018
01mei2019

Onderwijsvernieuwing is complex. Initiatief nemen en daadwerkelijk vernieuwen is niet altijd mogelijk vanwege gebrek aan tijd, ontoereikende bevoegdheden en een ´systeem´ welke beperkt faciliteert. Dit roept vragen op in hoeverre er ruimte gemaakt kan worden voor nieuwe ideeën en hoe dit te converteren naar praktisch handelingsperspectief. De Bildung Academie biedt daarom nu de mogelijkheid om met bildungsgezinden in beraad te gaan en de genoemde complexiteit onder de loep te nemen. Welke rol speelt de docent, de student, de bestuurder, de wet en de samenleving? En hoe spelen deze krachten op elkaar in? Hoe beweegt u zich tussen al deze actoren?

Bildungberaad-avonden
De Bildung Academie organiseert op frequente basis avonden waarbij u met bildungsgezinden middels systemisch werk de onderwijswereld onderzoekt. Hierin worden belemmerende krachten geïdentificeerd en geconverteerd naar kansen, teneinde nieuw handelsperspectief te krijgen en derhalve uw manier van actief bijdrage leveren aan de hervorming van het onderwijs uit te kristalliseren.

Wanneer?
Bildung Beraad vindt iedere maand plaats  aan de Tugelaweg 85 te Amsterdam, onder professionele begeleiding van Inge Knoope.
De Kosten hiervoor bedragen € 50,- (40% korting voor alumni van de Bildung Academie).

Neem contact met ons op voor meer informatie.