logo

Wat kan ‘bildung’ voor u en uw organisatie betekenen? Ontdek het nu!

24jan2019

Wat kan bildung voor u en uw organisatie betekenen? Ontdek het tijdens onze interactieve informatieavond op 14 januari 2019!

 

Op deze pagina leest u over De Bildung Academie, het Jaarprogramma en de bildungsstage. Meer weten? Via deze link kunt u zich direct aanmelden voor een van de informatieavonden.

 

Hoe wordt er actief en bewust in uw organisatie omgegaan met Bildung? Dit is een van de vraagstukken die studenten van De Bildung Academie behandelen als onderdeel van een bildungsstage. Deze start op 25 februari 2019. De Bildung Academie zoekt daarom organisaties die de waarde van het experiment onderschrijven, de noodzaak voor vernieuwend en toekomstgericht onderwijs zien en die openstaan voor samenwerking.

 

Wat is de Bildung Academie?

De Bildung Academie is in 2015 opgericht door veertig studenten en docenten. Wij bieden studenten een interdisciplinaire programma waarin ze niet alleen kennis opdoen, maar zich ook ontwikkelen op ethisch, empathisch en creatief gebied. Zo is De Bildung Academie een jonge beweging die via het onderwijs zorgt voor maatschappelijke vernieuwing. Wij worden daarbij geïnspireerd door Bildung: het ideaal en de methode om mensen tot volledige ontwikkeling te brengen. Met de kennis en ervaring vanuit onze programma’s inspireren we andere onderwijsinstellingen tot organisatorische en didactische vernieuwing. Door toekomstgericht onderwijs te verspreiden, dragen we bij aan een maatschappelijke kentering.

 

Wat is het Jaarprogramma?

Het Jaarprogramma is in september 2018 gestart. 27 studenten zijn een jaar lang, drie dagen per week, actief en bewust met bildung bezig. Zij doorlopen in ons jaarprogramma een viertal fases waarin persoonlijke vorming en het leren nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid centraal staan. Het biedt studenten de context waarin zij zich als mens volledig kunnen ontwikkelen en leert hen om vanuit hun eigen kracht maatschappelijke vernieuwing te realiseren. Dit doen zij in een levendige leeromgeving, waarbij de combinatie van theorie en praktijk een van de uitgangspunten is.

 

Wat is een bildungsstage?

In de laatste fase van het jaarprogramma worden de geleerde lessen vertaald naar de praktijk. Ook buiten de onderwijscontext blijft persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef namelijk van belang. Om de voortgang van het leerproces ook na De Bildung Academie voort te zetten, bestaat er een bildungsstage. Daarin gaan onze studenten, zelfstandig of binnen een organisatie, aan de slag met een experiment of opdracht. Wij dagen de studenten uit de geleerde lessen toe te passen in een nieuwe omgeving, daar weer van te leren en om zich over hun eigen ontwikkelvraag te buigen.  

Daarbij neemt het experiment een centrale plek in. Het biedt de organisatie als de student de mogelijkheid om blinde vlekken bloot te leggen, onconventionele antwoorden op kansen en bedreigingen (zowel intern als extern) te formuleren en is zodanig een oefening in veerkracht, discipline en weerstand.

 

Wat houdt een samenwerking in:

  • Er is ruimte om van 25 februari tot 19 juni (met tussendoor 2 weken vakantie) één of meerdere studenten 3 dagen per week in uw organisatie aan de slag te laten gaan
  • Zowel de student als De Bildung Academie worden door u van een aanspreekpunt voorzien
  • U staat open voor initiatief van de student en biedt ruimte om ideeën om te zetten naar actie
  • U onderschrijft het karakter en toegevoegde waarde van een experiment
  • Aangezien de invulling van de projecten in samenspraak tussen u en de studenten zal worden gevormd, zal de exacte vorm van samenwerking t.z.t. worden bepaald. Deze gesprekken vinden plaats in januari en februari 2019.

 

Wat mag u verwachten van een samenwerking?

  • Een bildung student die stilstaat bij de manier waarop het project van duurzame waarde is voor uw organisatie
  • De bildung student deelt zijn of kennis en inzichten (lees: materialiseert)
  • Deel uitmaken van het netwerk van de vernieuwende beweging die De Bildung Academie is
  • Kennis maken met vernieuwende Bildung ontwikkelingsmethoden

 

Meer informatie

Bezoek één van onze informatieavonden in Amsterdam:

Naast het verschaffen van meer informatie en het beantwoorden van vragen, zullen we op deze avonden ook naar uw feedback vragen, opdat wij deze kunnen verwerken in de opzet van de bildungsstage.

Heeft u vragen of opmerkingen over bovenstaande informatie of goed idee waar we mee aan de slag moeten? Neem vooral contact op via: podia@debildungacademie.nl

 

Tijdslijn

14 januari:                                informatieavond

---

25 februari:                             start bildungsstages

8 april - 17 april:                     lentereces

18 juni:                                     einde bildungsstages

19 juni:                                     afsluitende presentatie bildungsstages