logo

Halfjaarprogramma 2019 – Bildung Sprekersacademie

04sep2019

Hoe vertel je een overtuigend verhaal? Tijdens het programma van de Bildung Sprekers Academie ga je op zoek naar hoe je vanuit jouw persoonlijkheid een publiek tot aandacht en verwondering kunt brengen. Binnen een gevarieerde groep ga je aan de slag met stemgebruik, houding, improvisatie en tekst opbouw, middels colleges en workshops, maar ook vooral door gewoon te proberen.  Daarin zul je vaak merken dat je al veel meer kunt dan je denkt, maar gelukkig is er ook voldoende ruimte om te falen en daarvan te leren. Door te luisteren, te ervaren en te doen leer je vertrouwen opbouwen in je publiek en in jezelf om in zowel vertrouwde als nieuwe omgevingen een krachtig verhaal te kunnen neerzetten. 

De programma’s van De Bildung Sprekers Academie richten zich op het fenomeen overtuigingskracht: wat maakt iemand effectief in het overbrengen van een bepaalde boodschap in een verbale context? Op theorie niveau wordt gebruik gemaakt van kennis uit de klassieke en moderne retorica om antwoord te geven op deze vraag, op praktijkniveau wordt middels oefeningen uit theater en voordrachtskunde deze kennis omgezet in kunde. Als een Bildungsprogramma vormen je eigen competenties, overwegingen en denkwijzen het uitgangspunt en is er veel ruimte voor ervaren, reflectie en discussie. Bovendien staat de verhouding tussen de deelnemer als individu, als deel van een groep en als deel van een samenleving centraal. Want overtuigingskracht is geen objectief iets; het komt tot stand in de interactie tussen het individu en de groep, tussen een spreker en een publiek.

Het halfjaar programma bestaat uit zestien wekelijkse bijeenkomsten, de basisonderwerpen die aan bod komen gedurende het halfjaarprogramma zijn theoretische (klassieke) retorica, tekstopbouw, stem en houding.

Binnen het jaartraject wordt er van de ruimte gebruik gemaakt om voor ieder van deze onderwerpen meer verdieping op te zoeken. In het bijzonder wordt er meer stil gestaan bij de relatie tussen luisteren en spreken, en zal er aandacht worden besteed aan workshops en coaching. Het jaar programma bestaat uit drieëndertig wekelijkse bijeenkomsten.

HALFJAARPROGRAMMA 2019

Traditioneel is het domein van de overtuigingskracht de redevoering: een voordracht over een bepaald onderwerp waarin een variatie aan inhoudelijke en stijlkundige technieken worden aangewend om een publiek van een boodschap te overtuigen. Het doel van het halfjaarprogramma is dan ook om theoretische inzichten en praktische ervaringen te combineren om een effectieve redevoering te kunnen produceren.

Het halfjaarprogramma 2019 bestaat uit zestien wekelijkse bijeenkomsten (en een afsluitend diner) en start op 4 september, 2019. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 21.30.

Het halfjaarprogramma 2020 bestaat uit zestien wekelijkse bijeenkomsten (en een afsluitend diner) en start op 5 februari, 2020. De bijeenkomsten vinden plaats op woensdagavonden van 19.00 tot 21.30.

Kosten voor het halfjaarprogramma van de Bildung Sprekers Academie bedragen €999 excl. BTW.  Leden ontvangen 15% korting. Studenten of personen die uiterlijk één jaar geleden een bachelor of masteropleiding hebben afgerond ontvangen op vertoon van hun bewijs van inschrijving 35% korting (niet geldig in combinatie met ledenkorting).


Let op! De inschrijving voor dit programma sluit op 30 augustus 2019. AANMELDEN

Persoonlijke gegevens

Naam (voor- en achternaam)

Aanhef

Leeftijd

Telefoonnummer

Emailadres

Hoe bent je bij ons terecht gekomen?

Wat is jouw leerbehoefte?