logo

Bildung kalender


02mei2019

Bildung Master ervaringsavond

Voorproefje op de Master

Van 19:00 tot 21:00

bij FreedomLab

Meer informatie

07mei2019

CREA KIWI TIJD: Theater door Bildung, VU en UVA studenten

Over de ongrijpbaarheid van creativiteit

Van 13:30

bij Internationaal Theater Amsterdam

Meer informatie

08mei2019

Materialisatie Bildung voor Docenten

Van 18:30 tot 20:30

bij Joke Smit College

Meer informatie

25mei2019

Congrestival

Veel mensen vinden het lastig om om te gaan met onze ingewikkelde samenleving en hebben steeds meer moeite om richting en betekenis aan het eigen leven te geven. Vanwege de directe invloed op onze leefwereld dagen ontwikkelingen als segregatie, klimaatverandering en digitalisering ons uit tot innovatie.

Meer informatie


17aug2019

Bildung Alumni Summer School

Ben jij, Bildung Alumni, je volop aan het ontwikkelen en heb je behoefte aan een 360 graden klankbord? Of heb je alleen maar een opfrisser nodig om je opnieuw te herinneren wat jij ook al weer hier op deze aardkloot komt doen, en hoe je dat handen en voeten kunt geven? Of ben jij degene die gewoon nog wel een steuntje in de rug kan gebruiken?

Meer informatie

30aug2019

Bildung Master

De Bildung master is een één jarige opleiding gericht op JOU! In dit onderwijs ga je ervaren wie jij bent en wat jou motiveert. Je gaat leren je te verhouden tot de ander en de huidige complexe wereld. Tijdens de master ga je alles wat je geleerd hebt vertalen in actie. Want wat heb je aan kleine of grote ideeën als je niet weet hoe je die met de wereld deelt? Tijdens deze master word je uitgedaagd naar jezelf te kijken en grenzen te verleggen. Daarbij speelt groepsdynamiek en welke rol jij daarin neemt een centrale rol. Samen creëren we een sfeer van veiligheid, vertrouwen en verbondenheid. Zo scheppen we een ruimte om te proberen, te falen en te groeien.

Meer informatie


04sep2019

Halfjaarprogramma 2019 - Bildung Sprekersacademie

Hoe vertel je een overtuigend verhaal? Tijdens het programma van de Bildung Sprekers Academie ga je op zoek naar hoe je vanuit jouw persoonlijkheid een publiek tot aandacht en verwondering kunt brengen. Binnen een gevarieerde groep ga je aan de slag met stemgebruik, houding, improvisatie en tekst opbouw, middels colleges en workshops, maar ook vooral door gewoon te proberen.  Daarin zul je vaak merken dat je al veel meer kunt dan je denkt, maar gelukkig is er ook voldoende ruimte om te falen en daarvan te leren. Door te luisteren, te ervaren en te doen leer je vertrouwen opbouwen in je publiek en in jezelf om in zowel vertrouwde als nieuwe omgevingen een krachtig verhaal te kunnen neerzetten. 

Meer informatie

05sep2019

Jaarprogramma 2019/2020- Bildung Sprekersacademie

Hoe vertel je een overtuigend verhaal? Tijdens het programma van de Bildung Sprekers Academie ga je op zoek naar hoe je vanuit jouw persoonlijkheid een publiek tot aandacht en verwondering kunt brengen. Binnen een gevarieerde groep ga je aan de slag met stemgebruik, houding, improvisatie en tekst opbouw, middels colleges en workshops, maar ook vooral door gewoon te proberen. 

Meer informatie

11sep2019

Opleiding tot Bildung Adviseur

"Bildung Adviseur" is een opleiding van de Bildung Academie (DBA). De opleiding is bedoeld voor professionals buiten DBA en voor mensen uit het Bildung netwerk. Het programma biedt je de mogelijkheid je (verder) te verdiepen en specialiseren in de Bildung manier van werken en leidt je op tot Bildung adviseur. De kennis, ervaringen en vaardigheden die je opdoet kunnen vervolgens worden toegepast in je verdere professionele leven en/of adviespraktijk.

Meer informatie


09okt2019

Bildung voor docenten: Open traject najaar 2019 - voorjaar 2020

Er wordt veel gesproken over het belang van Bildung in het onderwijs, maar Bildung: hoe doe je dat eigenlijk? Hoe draag jij bij aan de persoonlijke en maatschappelijke vorming van jouw leerlingen of studenten? Hoe vind je de juiste balans tussen sturing en eigenaarschap? Hoe krijg jij de leerling of student in een intrinsiek gemotiveerde, actieve houding?

Meer informatie

Archief

21apr2018

Me, Myself and AI (maandelijks)

Kunstmatige Intelligentie (A.I., oftewel Artificial Intelligence) is o-ve-ral. Het bestaat al sinds de start van ons computertijdperk, maar nu groeit A.I. als onkruid. Het zit in je telefoon, in het stoplicht, in hoe je een bericht ontvangt of een pakketje besteld. Steeds meer facetten in onze samenleving worden beïnvloed door de intelligentie die wij als mens hebben ontwikkeld, zoals verkiezingen, de beurs of de media. Dit lijkt soms misschien ver van je af te staan, maar heeft het eigenlijk invloed op jouw bestaan? Jouw manier van (samen)leven? Hoe verhoud jij je tot deze ontwikkelingen? Ja jij! Jouw digitale wereld verweeft zich eveneens met ‘de échte wereld’ en beïnvloedt de dingen die je doet en denkt. Alle technologie – een boek, je fiets en je mobiel – zou je kunnen zien als een extensie van jezelf. Je kunt er méér mee dan zonder, maar geeft het je vooral vrijheid of stuurt het je ook in een bepaalde richting? Weet je tot hoever de invloed van A.I reikt? Hoe afhankelijk ben je van je technologische middelen? En misschien nog belangrijker: waar wil je eigenlijk heen?

Meer informatie

16mei2018

A Broader Mind - Vrije Universiteit Amsterdam

Onze toekomst is een open vraag. Terwijl steeds meer mensen worstelen met hun kijk op de wereld, dagen urgente vraagstukken als polarisatie, klimaatverandering en digitalisering ons uit tot innovatieve oplossingen. Alleen met wetenschappelijke kennis, analytisch denkvermogen en klassieke onderwijsmethoden komen we er niet. Vanuit studenten, onderwijsinstellingen, de samenleving en de arbeidsmarkt klinkt een roep om onderwijs dat ons beter leert omgaan met onszelf en een wereld in transitie. Een roep om mensen die verder kijken dan hun eigen belang en in staat zijn om persoonlijke en maatschappelijke ambities waar te maken. Om leiders die niet voor zichzelf gaan, maar van zichzelf uitgaan.

Meer informatie

22mei2018

Materialisatie avondbildung

Op 22 mei delen de deelnemers van de tweede lichting Avondbildung hun materialisatie. Een kroon op het proces wat zij in de afgelopen twaalf weken hebben doorlopen door te onderzoeken hoe zij zich verhouden tot de wereld van nu. 

Meer informatie

31aug2018

Bildung Jaarprogramma

We leven in een snel veranderende wereld. We hebben een nieuw soort onderwijs nodig om ons voor te bereiden op deze complexe tijden. Onderwijs over jezelf, de ander en de wereld om je heen. Ontdek wat jou motiveert. Leer van kunstenaars en wetenschappers, activisten en bankiers. En ontwikkel de moed om jouw academische kennis om te zetten in concrete actie.

Meer informatie

03sep2018

Liefde

Wat is liefde? Dit is misschien wel een van de moeilijkste vragen ooit gesteld. Is liefde alleen voelbaar in een romantische relatie? Kun je liefde ervaren in je werk of in de natuur? Hoe staat het eigenlijk met jouw zelfliefde? In deze module gaan we samen op onderzoek. Dit doen we vanuit verschillende invalshoeken. We kijken wat het maatschappelijke beeld van liefde is vanuit een cultureel-historisch perspectief. We onderzoeken vervolgens wat wij eigenlijk zelf zien als ‘goede liefde’ en hoe we hier vorm aan (kunnen) geven. Zijn deze beelden die we hebben wel realistisch en haalbaar? Wat zijn eigenlijk onze eigen valkuilen in een romantische relatie? Daarnaast staan we in deze module ook stil bij andere vormen van liefde. Zo onderzoeken we thema’s als liefde en werk, liefde en natuur, liefde en het grote geheel en zelfliefde.

Meer informatie

29sep2018

Avondbildung: een wereld van verschil

In een tijd waarin werk flexibel wordt, liefdesbrieven digitaal zijn, Facebook alles van je weet, je voor je gevoel geleefd kan worden, zorgeloos van vlees genieten onethisch is en jij jouw weg probeert te vinden in een snel veranderende wereld is een bewuste en actieve levenshouding belangrijk! De Bildung Academie biedt jou een open en inspirerende context om middels prikkeling met verschillende maatschappelijke thema’s jouw positie en binnen deze hedendaagse maatschappij te verkennen én om dit om te zetten in een basis voor een ondernemende houding. Avondbildung is al het moois van bildungonderwijs, gemakkelijk in de avond. Zo is het makkelijk te combineren met werk en/of studie. Avondbildung de plek voor verbredend en verdiepend onderwijs met de bijzondere combinatie tussen persoonlijke vorming en maatschappelijke verantwoordelijkheidsbesef.

Meer informatie

11dec2018

Eindpresentatie: Bottom-up onderwijsvernieuwing

Wij nodigen u van harte uit voor de materialisatiepresentaties van studenten uit het honoursvak “Vorming in vloeibare tijden” - een samenwerking tussen de VU & De Bildung Academie.

bij Vrije Universiteit (KC-07 VU – Hoofdgebouw)

Meer informatie

24jan2019

Wat kan 'bildung' voor u en uw organisatie betekenen? Ontdek het nu!

Wat kan bildung voor u en uw organisatie betekenen? Ontdek het tijdens onze interactieve informatieavond op 14 januari 2019!

Meer informatie