logo

Visie

De Bildung Academie gelooft in de kracht en potentie van de mens en is van mening dat Bildung als integrale ontwikkeling antwoorden en oplossingen biedt voor de hedendaagse uitdagingen.

De wereld is continue onderhevig aan grote veranderingen wat enorme complexiteit en problematiek met zich mee brengt. Een voortwoekerende economische crisis, polarisatie, toenemende globalisatie, samenhangende (systeem)complexiteit, diverse bedrijfs- en organisatie gerelateerde problematiek, substantiële afname van natuurlijke hulpbronnen en groeiend scepticisme zijn zichtbaar welke dan ook pressie uitoefenen op organisaties, bedrijven en de samenleving als geheel. Ook op individueel niveau is een evident zichtbare toename vast te stellen van burn-outs, zingevingvraagstukken en vervreemding. Dit roept de vraag op hoe daar als samenleving op te anticiperen. De manieren waarop we ons nu organiseren (of leren, leven en werken) lijken ontoereikend om dergelijke complexe problematiek op te lossen. Hoe gaan we om met een wereld en syste(e)m(en) in transitie en wat betekent dit voor jezelf, de ander en de samenleving?

Bildung als ideaal draagt enerzijds actief bij aan de noodzakelijke ontwikkeling en bewustwording van eenieders essentie, anderzijds vervult het ook een kritische en constructieve rol in organisaties, onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en de samenleving als geheel. Door Bildung tweeledig in te zetten wordt recht gedaan aan de ontwikkeling van het individu, leveren we organisaties, onderwijsinstellingen en bedrijven contextgebonden handvatten, en dragen we direct bij aan verbinding en gemeenschapsontwikkeling. Het is dan ook ons streven om een wereld te creëren waarin het bildungsideaal – jezelf actief en bewust verhouden tot jezelf, de ander en de wereld - als grondhouding centraal staat teneinde een wezenlijke bijdrage te leveren aan het welzijn van het individu en het collectief.

Missie

De Bildung Academie beschouwt het als haar taak om zowel persoonlijke, bedrijfsmatige en maatschappelijke transformatie te realiseren door middel van Bildung. De Academie faciliteert dit door onderwijsinnovatie, bildungonderwijs te verwezenlijken en Bildung in de samenleving te integreren. Dit doen we concreet middels de volgende gesegmenteerde activiteiten:

Bildung Onderwijsadvies

Bildung Onderwijsadvies ondersteunt onderwijsinstellingen (WO, HBO, MBO en voortgezet onderwijs) bij het integreren van Bildungonderwijs, zowel op strategisch als operationeel niveau. Onze Bildungadviseurs beschikken over ruime academische ervaring en zijn in staat om complexe onderwijsvraagstukken in relatie tot Bildung bottum up concreet op te lossen. Onze Bildungadviseurs ontwerpen, ontwikkelen, doceren en implementeren onderwijsvraagstukken op elk niveau.
Lees verder.

Bildung Society

Bildung Society selecteert in samenwerking met maatschappelijke organisaties jaarlijks projecten waarbij groepen studenten afkomstig van het MBO, HBO en WO gezamenlijk met diverse thematiek aan de slag gaan teneinde sociale cohesie te stimuleren en het leervermogen onderling te vergroten.
Lees verder.

Bildung Incompany

Onze Bildung Incompany adviseurs stellen in samenwerking met de organisatie een op maat Bildungtraject samen, zodat medewerkers niet alleen persoonlijk maar ook professioneel groeien en beter in staat worden gesteld om te gaan met toenemende complexiteit en fluctuerende veranderingen in een organisatie.
Lees verder.

Bildung Programma´s

De Bildung Academie ontwikkelt in samenwerking met haar partners diverse programma´s die door mbo, hbo en wo studenten en professionals gevolgd kunnen worden.
Lees verder.

Bildung Sprekers Academie

Vooraanstaande hoogleraren en jonge visionairs verzorgen onderscheidende en kwalitatief hoogstaande lezingen en workshops als het gaat om de operationalisering van Bildung.
Lees verder.