logo

Florian Gerritsen

Florian Gerritsen studeerde Argumentatietheorie en Retorica aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 2014 als initiatiefnemer betrokken bij de Bildung Academie, waar hij onder meer meewerkte aan de ontwikkeling van de modules Overtuigingskracht en Geld, waarbinnen hij tevens de rol van mentor vervulde. Sedert 2017 is hij coördinator en docent binnen de Bildung Sprekers Academie en verschaft hij lessen en workshops in overtuigend redeneren en de waarde van Bildung in verschillende contexten. Hij verschafte eerder lezingen en trainingen bij de Universiteit van Amsterdam, De Kleine Consultant en The Amsterdam Public Health Research Institute.

Persoonlijke biografie 
Bildung is een proces van op afstand naar jezelf kijken. We vullen onze dagen in alsof onze levens vanzelfsprekend zijn, nauwelijks de ruimte nemend om even stil te staan en te observeren. De simpele vragen passeren onze gedachten amper – Waarom doe ik het werk dat ik doe? Waarom zijn mijn vrienden mijn vrienden? Wat doe ik met mijn tijd als ik tijd over heb? – maar we beantwoorden ze middels ons handelen. De Bildung Academie is een plek die het nadenken over juist die vragen stimuleert. Door te denken, te spreken en te delen groeit het besef dat ieders leven interessant, fascinerend en even absurd is. Dat ik daar een bijdrage aan mag leveren word ik nog elke dag blij van. Specifiek zet ik mij binnen de academie in om mensen te laten groeien in hun spreekvaardigheid en overtuigingskracht en vertel ik over Bildung bij bedrijven en organisaties.