logo

Joost Ruiter

Sinds mijn bacheloropleiding ben ik erg geïnteresseerd in de natuurwetenschappelijke problemen die er op aarde spelen, van klimaatverandering tot het verlies van ecosystemen. In mijn master richtte ik mij meer op oplossingen bedenken, bewustzijn creëren en impact vergroten.

Via een oude kennis van de middelbare school kwam ik vervolgens terecht bij De Bildung Academie en de module Energie. Hier kon ik van mijn ideeën werkelijkheid maken. Hier leer je dat je als individu veel meer macht hebt over je keuzes dan je eigenlijk denkt, en dus ook over je impact op de aarde onder je voeten.

Daarom is De Bildung Academie een prachtig initiatief, en bouw ik met veel plezier aan de module Energie. De Bildung Academie is een perfect voorbeeld van een bottom-up initiatief dat mensen onderwijst, kennis verspreid en draagvlak creëert voor verandering.