logo

Koen Wessels

Onderwijs is mijn ding. In theorie (zie mijn boekje) en in praktijk als initiatiefnemer van De Bildung Academie, onderwijsontwikkelaar en begeleider van leerprocessen. Ik zie Bildung als een dialoog. Een dialoog die de lerende voert met zichzelf, zijn docent, zijn medestudenten, de wereld. Een dialoog gericht op een ideaal: een betekenisvol leven in een goede wereld. In een workshop of interactieve lezing spreek ik hier graag over met u, of over de onvermijdelijke vervolgvraag: Bildung, hoe doe je dat?