logo

Mattie van der Worm

Mattie is beeldend kunstenaar en heeft zijn opleiding genoten aan de Rijksakademie Amsterdam. Naast vrij werk heeft hij een aantal kunstprojecten voor in het publieke domein gerealiseerd. Ook heeft hij ervaring in het begeleiden van jonge kunstenaars in hun zoektocht naar hun Tone of Voice.

In het verlengde van zijn kunstenaarschap is Mattie sinds 2 jaar betrokken bij de Bildung Academie. Hij bouwt mee aan onderwijsmodules, hij vervuld de rol van module-gids, dan weer jaar-gids. Zijn speels beeldend associatief vermogen kan voor verrassende wendingen in gesprekken zorgen. Hij zoomt graag in op details, maar ook uit op dat wat we als vanzelfsprekend willen ervaren maar niet te vatten is, om zo tot de kern te komen: Verwondering.

Dat wat we kunst noemen is volgens hem een spin off van wakker in de wereld staan. Het onder invloed van razend snelle technologie veranderende wereld om ons heen, met ons als traag en log ervaren lichaam als seismograaf.

Handelen en reflecteren wisselen elkaar af als in- en uitademen.

Mattie ziet zichzelf als onderwijs activist en spoort deelnemers aan om hun verbeeldingskracht te sterken.