logo

1. Manifest De Bildung Academie
De Bildung Academie is een bottom-up initiatief van een team gedreven, enthousiaste studenten en docenten uit Amsterdam. Het verlangen om je als mens op verschillende gebieden te ontplooien stond aan de wieg van dit onderwijsplatform. Daartoe hebben wij ons laten inspireren door het bildungsideaal.

Download PDF

Click here to download our manifesto in English.

Rapport Proefvisitatie DBA – door panel onderwijsexperts VU&UvA

“Uit gesprekken met studenten en docenten blijkt dat DBA haar pretenties om persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel te stimuleren, waarmaakt.”
“Het panel twijfelt gezien de kwaliteit en de waarde van het programma niet over de vraag of DBA kan worden opgenomen binnen een instelling voor hoger onderwijs.”

Onderwijsdocument De Bildung Academie

Onze eerste missie is het aanbieden van bildungsonderwijs. Niet alleen komt daar een nieuwe onderwijsvisie bij kijken maar ook een vernieuwing van de manier waarop onderwijs wordt gegeven. Deze nieuwe werkvormen, onze leeromgeving, onze visie, de manier van “toetsing” en de onderwijsdoelen kan je vinden in het onderwijsdocument.

Download PDF

Wat is Bildung?

“De Bildung academie heeft zojuist haar deuren geopend. De eerste generatie studenten is begonnen met het volgen van modules. Docenten en deskundigen hebben toegezegd om een semester lang hoogstaand onderwijs te bieden. Maatschappelijke partners zijn bereid dat onderwijs te faciliteren. De Bildung Academie is er klaar voor. Maar.. voor wat eigenlijk?”
Auteurs: Kim Dusch, Kirsten Kalkman & Koen Wessels

Download PDF

En Doen! Bildung op de universiteit

Een opinie-stuk van directeur en oprichter Michiel Tolman en DBA alumna en bouwer Rolien Sandelowsky.
“Michiel heeft zelf een gemis op de universiteit ervaren en zette dat met anderen om in de creatie van deze bildungsbeweging.”

Het artikel online

To Love or To Be Loved 

Intrinsieke motivatie, de zesjes-cultuur en De Bildung Academie in het licht van de maagdenhuis-bezetting, een essay door Kirsten Kalkman

Download PDF

Bildung, wat betekent dat nu?
“Drie van de initiatiefnemers, Koen Wessels, Kirsten Kalkman en Kim Dusch gaan in op de vraag wat Bildung nu eigenlijk betekent. Wat was het in 1806 en wat is het nu voor ons in 2016? Lees hier wat je nog niet wist over Von Humboldt, Adorno en vooral, De Bildung Academie.”
Auteurs: Kim Dusch, Kirsten Kalkman & Koen Wessels

Het artikel online

Onderwijsvisie van de Bildung Academie – Visiedocument 2016

Download PDF